Каталог на статиите

Главна » Статии » ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ » АКАИД

ГАДАТЕЛСТВОТО

         Мюсюлманинът е човек, който вярва във Всевишния Аллах, уповава се, разчита и се моли единствено на Него. Когато нечие сърце е изпълнено с вяра, такава, на каквато ни е научил Мухаммед /с.а.с./, то този човек е далеч от страхове и притеснения, които "биха могли да дойдат" от друго място, а не от Аллах.

         Ето защо истинският вярващ е защитен срещу притеснения произтичащи от суеверия или някакви предвестници на зло (угурсуз), като например: среща с нещо неприятно преди пътуване и отказване от пътуването или други ангажименти.

       В разбирането за носителите на зло срещу хората се споменават: котката (черна), кучето, бухала, гълъба и др. Тук трябва да заявим, че мюсюлманинът се страхува единствено от Аллах, и че негов дълг е само да вземе всички мерки, които религията допуска и да не следва пътища, които не са повелени от Аллах. По отношение на причинителите на зло, хората са отишли толкова далече защото са възприели като злочести дати, дни, месеци и т. н. Например числото тринайсет, вторника и т.н.

        Хадисите на Мухаммед /с.а.с./ отхвърлят подобни вярвания. В хадис от достоверния сборник с хадиси на Муслим, се предава че Мухаммед /с.а.с./ е казал:

       "Аллах е създал и времето и то не може да допринесе нито полза, нито вреда." 

(Муслим, т. 14 стр.216-217)

 

ГАДАЕНЕТО

 

      Гадаенето представлява даване на информация за неведомото. То има и друго разбиране - даване на информация за това, което е спотаено в сърцето. 

 

      Преди Мухаммед /с.а.с./ да бъде изпратен като пророк гадателите се сдобивали с информация чрез сатаните, които крадели информация от небето. След идването на Мухаммед /с.а.с./ сатаните вече нямат възможност да получават такава информация, затова те започнали да получават информацията си чрез джиновете. Когато свеждат тази информация на невежите хора, гадателите изцяло им объркват мисленето и представите, като се представят за ближни раби на Аллах (уели) и по този начин ги карат да им повярват. За съжаление невежите от своя страна приемат и потвърждават информацията от тях, която е вредна както за живота им, така и за религията им. В деня, когато Аллах ще ги събере всички заедно ще рече: 

      "О, джинове, заблудихте много от хората." И ближните им сред хората ще рекат: "Господи, едни от други се ползвахме и достигнахме срока, който си ни насрочил." Той ще рече: "Огънят е вашето обиталище, там ще пребивавате вечно, освен ако Аллах пожелае друго." Твоят Господ е премъдър, всезнаещ."  (Ал-Анам, 6: 128)

      

       Тук е необходимо да отбележим, че ползата на хората от джиновете се изразява в това, че те им дават възможност да видят някои неща, а ползата на джиновете се изразява в това, че хората ги почитат (възхваляват).

 

         Влиянието на гадателите върху религията се състои в това, че те претендират за знания, които са присъщи единствено на Аллах. Също така джиновете предлагат услугите си на хората, като ги въвеждат в съдружаване с Аллах (ширк).

 

         Всички гадатели според исляма са неверници. Тези, които ги следват и им вярват - също.

      Ако гадателят извършва делото си без да използва джинове, а го прави с лъжливи и бляскави слова, той изпада с още една степен в неверие, под неверието от голям куфр. В хадис от достоверния сборник на Муслим Мухаммед /с.а.с./ казва: 

       "Ако човек отиде при гадател, пита го за нещо и той приеме за верен отговора му, намаза на такъв човек няма да бъде приет в продължение на четиридесет дена".  (Муслим, 1751)

      В хадис от сборника на Абу Дауд се казва: 

      "Човекът, който отиде при гадател и приеме за вярно казаното от него, все едно е отхвърлил низпосланото на Мухаммед /с.а.с./ (Свещения Коран, Исляма)."

 

      Умран б. Хусейн (р.а.) предава от Мухаммед /с.а.с./, че е казал:

      "Който вярва в носители на зло (угурсуз), който гадае или ходи при гадатели, който прави магия или за когото се прави (по негова воля) той не е от нас. Който отиде при гадател и приеме за вярно казаното от него, той е отрекъл низпосланото на Мухаммед /с.а.с./ (Свещения Коран,  Исляма)".  (Беззар) 

. . . . .

 ПРИЧИНИ,  КОИТО  ПОРАЖДАТ  ГАДАТЕЛСТВОТО

 

      Гадателството се поражда вследствие на невярване в ислямския закон, слабата вяра и с цел материално облагодетелстване, защото хората, които отиват при тях, за да им гадаят, си плащат. Гадателите намират място сред вярващите и неверниците в обществата още от миналото, та до наши дни. 

      При гадателите хората отиват с цел изцеление. Друга причина е желанието да се придобие знание за неведомото. Хората се доверяват на гадателите относно информацията за миналото и бъдещето. А тази информация гадателите получават използвайки джиновете. За да я получат пък от своя страна гадателите вършат неща, които противоречат на вярата. 

 . . . . .

 ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГАДАТЕЛСТВОТО

 

       1. Отслабване и изгубване на вярата; 

       2. Отхвърляне на низпосланото на Мухаммед /с.а.с./ (т.е. изпадане в неверие); 

       3. Неприемане на извършените праведни дела по причина на гадателството; 

       4. Неизразходване на средства там където се полага. Даването на средства на гадатели е харам (забранено). Гадателите гадаят единствено срещу имущество или средства; 

       5. Пораждане на празнота сред редиците на мюсюлманите, поява на злоба и разделение между хората; 

       6. Обвързване на хората с надежда относно неща, които са под забрана - харам и изоставяне на позволените, послушание спрямо гадатели и други измамници и изоставяне на сериозното познание. Например изоставяне на медицината; 

       7. Разделяне на семейства в следствие на казаното от гадателя на единия от семейната двойка, казвайки му, че това което прави е грешно или вярно. Това довежда до провал в семейството; 

       8. Изпадане в съдружаване с Аллах (ширк). Например посочването от гадателя, че на определено място и в определено време трябва да се пролее кръв. Както е известно пренасянето на жертва (курбан) в името на друг, а не в името на Аллах е съдружаване (ширк).     

Категория: АКАИД | Добавил: ibnihaldun (03.01.2011)
Разгледали: 737 | Коментар: 1
Всички коментари: 1
1 keuser   (13.01.2011 21:50) [Материал]
Аллах да те възнагради за положения труд да получим малко повече разяснения по темата. Жалко е като се сетя, че голяма част от мюсюлманите ходят и вярват на гледачите. sad
Хубаво е да се знае повече по въпроса. Благодаря ти.

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]