Начална страница

       Скъпи приятели, нека всеки от нас помни, че не само определени хора, а всеки един мюсюлманин е отговорен пред Аллах за развитието на обществото и ислямския призив, и ще имаме успех само, ако всеки заеме мястото си в обществото и работи за неговото благо и развитие. Избрахме името на сайта ни да бъде: Икра (Чети), защото не случайно това е първия низпослан цитат (айет) от Свещения Коран. 

       Живеем във време, в което нашето общество е едно от най-слабите и причината за това не е бедността и липсата на вяра, а на първо място липсата на знание, а то се постига единствено чрез четене.

       Ислямът е най-голямата световна религия, чиито последователи живеят във всички области на земното кълбо. Мирогледа и начина на живот на мюсюлманите се формират въз основа на религията. Ислямът активно участва във всички сфери на човешкия живот, регламентирайки икономическите, политическите, социалните, екологическите и даже битовите аспекти на живота, както на отделния човек, така и на социума.

       Активното разпространяване на Исляма и неговата голяма роля в съвременния свят прави обективното изучаване на различните аспекти на тази религия да е най-актуалната задача на съвремието на сериозно научно ниво. Затова на първо място е необходима достоверна информация за основите на вероучението, правото, историята и философията на Исляма. Но за съжаление именно в тази област съществува огромен информационен вакуум.

       Има остър дефицит от преводи на ислямска литература на европейските езици, в това число и на български. Затова заинтересованите читатели съвсем не могат да си представят същността на Исляма, особено като се има предвид, че голяма част от литературата за Исляма в тези страни е писана от немюсюлмани!

         Ако човек реши да потърси истината за християнството например, той не би се обърнал за помощ към литература написана от будисти, особено ако техните медии винаги крият истината и казват само онова, което имат интерес да кажат. Следователно единственият достоверен източник на информация са ислямските книги, списания и сайтове подготвени от мюсюлмани.  Затова молим Аллах да ни улесни в представянето на истинския Ислям, такъв какъвто е, без никакви промени, за да сме полезни на общността и на онези, които желаят да научат повече за него! Защото знанието е нашата сила и само и единствено чрез него можем да постигнем истински силна вяра и душевен мир, а както и да изпълним  ролята, за която сме били създадени, а именно: Наместници на Аллах на земята, пазители на мира и правдата....