Каталог на статиите

Главна » Статии » СТАТИИ

ИСЛЯМЪТ И ОТГОВОРНОСТТА

       Уважаеми братя мюсюлмани!

      Ислямът е религията при Аллаху Теаля, която ще продължи съществуването си до Съдния ден. Тази религия е за човека. Тя е изпратена, за да покаже истината и правилния път на човека. От тази гледна точка всеки, който търси щастие за на този свят и за в отвъдния, трябва да приеме Исляма и след това да заживее според всичките изисквания на тази религия. Защото сърцето без вяра е болно, животът без Ислям е мъчен, а дните прекарани без ибадет са пропилени.

      По тази причина всеки човек трябва да изпълнява нещата, с които е натоварен след приемането на тази религия. И трябва да чувства отговорността навсякъде в живота си и към всяко създание. Защото "отговорността” е категорична заповед, която осигурява спокойствие на този свят и щастие в отвъдния.

      Ислямската религия поверява една голяма отговорност на човека и според нея единствено Аллах не е отговорен за постъпките си и не може да му се държи сметка за делата.

      Що се отнася до човека, като прибавим в това число и Пратениците на Аллах, всички са отговорни за деянията си, за отношението към Аллах, за семейството, обществото, народа, държавата, та дори и към целия свят. Тази отговорност ще ни преследва както на дюнята така и на ахирета, с тази разлика, че накрая ще застанем очи в очи с отговорността за всичките неща, които сме извършили на този свят. 

      Затова не трябва да прекарваме живота си без цел, значение, без повод и безотговорно.

      Казва Аллах Аззе ве Джел в Коран-и Керим:

     "Не Той (Аллах) ще бъде отговорен, а те ще бъдат питани.”

/Енбия : 23/

 

        Съобразно вярата ни човекът, които е разумен, зрял и може да отсъжда, има ясно определена граница на отговорност.

      Вярата, ибадета и морала са от основните отговорности, които са ни предоставени. Затова ние винаги трябва да се уповаваме на нашия Създател, Който ни е определил живота и ни е отредил безброй блага. Отговорността се състои в това да сме стриктни в ибадетите, които са част от благодарността за ниаметите.

      Съпругът, който е глава на семейството, трябва да се отнася добре към съпругата си, да възпитава децата си с Ислямски морал, за да бъдат в услуга на семейството, обществото, народа, държавата и хората.

       Всеки в семейството трябва да изпълнява своите задължения и естествено да поема отговорност.

       По същия начин един чиновник, работник, майстор, войник, ученик, политик или заемащ друга длъжност, според мястото и длъжността, според повереното им доверие от народа са различно натоварени и отговорни.

      Расулюллах /с.а.в./ казва:

     "Всички сте пастири и всички сте отговорни за стадото си – водителят (имама) е пастир, отговорен за стадото си и жената е пастирка в дома на съпруга си и е отговорна за стадото си, и слугата е пастир, който се грижи за имота на господаря си и е отговорен за стадото си. Всеки от вас е пастир, отговорен за стадото си.”                

 /Ал-Бухари и Муслим/

 

      Както сами виждаме, всички ние, които живеем на този мимолетен свят сме пастири и всеки е отговорен за онова, което му е поверено и му е по силите.

      С безсмислените отношения, и безотговорни разбирания, един човек ако поведе обществото и му даде лош пример с действията си, тогава отговорността му става много по-голяма.

      Но трябва да знаем, че чувството на отговорност на мюсюлманина не се състои в неговата пасивност. Тук много от нас грешат като мислят, че затваряйки се по къщите и оставяйки всичко на произвола ще бъдат по-малко отговорни. Това е сериозна грешка!

      Започвайки от семейството, отговорността трябва да се разпростира към обществото и да се насочи към проблемите на всички хора. Ние мюсюлманите трябва да се стараем добрите ни дела да бъдат повод за щастието на обществото ни, да се предпазваме от лошите примери и като част от отговорността ни е да бъдем активни във всяка сфера на живота и всеки проблем на обществото ни.

 

      Казва Мухаммед (а.с.в.):

     "Който призовава към правия път, ще има същата отплата като онези, които са тръгнали по него, без да бъдат ощетени с нищо в отплатата. А който призовава към заблудата, той ще носи същия грях като греховете на онези, които са го последвали, без да бъде намалено нищо от греховете им.”

 

      Имайки предвид казаното до тук, като истински мюсюлмани трябва да се погрижим добре за отговорността. Трябва всички наши действия да бъдат съобразно поверената ни отговорност. Не трябва да живеем безцелно, без значение и смисъл, без повод на тази дюня, и да знаем, че всеки момент може да застанем срещу сметката за делата си.

 

 

Искрено моля Аллах да ни предпази от

пасивността и бездушието, да ни помогне да

отделим доброто от лошото и да ни отреди

добър завършек във всяко едно начинание.

 

-АМИН-

 

 

Хайри Хасан

Категория: СТАТИИ | Добавил: ikra (17.02.2010)
Разгледали: 564 | Коментар: 1
Всички коментари: 1
1 keuser   (21.06.2010 13:22) [Материал]
Искрено моля Аллах да ни предпази от

пасивността и бездушието, да ни помогне да

отделим доброто от лошото и да ни отреди

добър завършек във всяко едно начинание.

Амин! Амин! Амин!


Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]