Каталог на статиите

Главна » Статии » ИСЛЯМ И НАУКА » НАУЧНИ ОТКРИТИЯ - ДОКАЗАТЕЛСТВА

КААБА – ЦЕНТЪР НА ЗЕМЯТА

Отдавна хората си задават въпроса: „Защо при молитва мюсюлманите е необходимо да се обръщат към Кааба и защо земята около Мекка Всевишния е извисил над останалите места, назовавайки я „Харам” – възбранена?!"


Известният изследовател на научни данни, съдържащи се в Свещения Коран, Залюля Наджар, ни насочва към хадиса на Пророка (с.а.с.), който гласи:

„Мекка бе малко парче земя върху вода и цялата суша се разпростря от тук.”


Също така и Египетският специалист, професор по география в университета в Кайро доктор Хюсеин Кемалуддин, развива тази идея, като научно е установил, че в следствие на вулканично изригване за първи път над водата се е появила суша именно там, където днес се намира Кааба. И останалата суша се разпростира именно от тук. До тогава цялата планета е била залята с вода. Освен това в следствие на дълги изчисления и симулации било доказано, че Кааба и Мекка са център на цялата земя. Няма да е трудно да се убедите в това, ако съедините континентите.


Това научно откритие е официално обявено през ноември 1977г. Учените са установили, че на това място, където сега се намира Арабския полуостров в древни времена е бил суперконтинент Гондвана, който след това се разделя на седем континента. Образуването на този суперконтинент настъпило през палеозойската ера. Първоначалния си вид той запазва и през първия период на мезозойската ера. Но около 180 милиона години назад, във втората част на мезозойската ера, в резултат на глобалните тектонски процеси континенталната Гондвана започнала да се разпада на континенти и се оформя по начина, който виждаме днес.


Също така Хюсеин Кемалуддин  пише, че в Мекка, мястото където се намира Кааба е магнитният център на Земята. До такова заключение е достигнал учения след като е установил, че докато земните магнити се местят, то магнитният център в Кааба си остава същия. Това го открива при изчисляване посоката към Кааба (Къбла) от всяка част на земята. За своя изненада, учения установил, че тази посока съвпада с посоката на магнитните линии, които от всички страни водели към Мекка, до Кааба.


Освен това, доктор Кемалуддин открил, че истинският магнитен меридиан на Земята минава не през град Гринуич (Англия), както е възприето по света, а през Мекка. Оказва се, че Гринуичкият меридиан се премества при смяна на магнитните полюси, докато меридианът минаващ през Кааба остана на място, тъй като магнитната ос на Земята минава именно през първия храм на Единобожието.


Забележително е, че науката потвърждава от друга страна и това, че в човешкото тяло се намират магнитни меридиани, които в зависимост от това дали съвпадат или се пресичат с магнитните линии на земята могат да окажат полезна или вредно влияние върху човешкия организъм.


Всичко това може да бъде причина за предписанието относно молитвата, а също така и в други случаи, човек да бъде обърнат по посока на Кааба. Ние знаем, че Пратеника на Аллах (с.а.с.) се е стараел, до колкото това е възможно, да бъде обърнат по посока на Кааба, независимо от това къде се е намирал и какво е правил: когато е беседвал, отправял молба към Всевишния и дори когато спял.


Дори има хипотеза на учените, че движението на поклонниците (хаджиите) около Кааба по време на таваф противоположно но часовниковата стрелка до някъде символизира приобщаване на поклонниците към вселенското движение. Всъщност, започвайки от електрона и стигайки до галактиките, всичко на света се движи точно по този начин!


В този контекст учените са представили идеята, че хадисът на Пророка (с.а.с.), в който се казва, че греховете на поклонниците (хаджиите) се заличават, като след хадж те стават като новородени, може би има връзка с това, че когато се обхожда земната ос отрицателната информация се заличава от вярващите.

Кемалуддин разглежда и други хадиси на тази тема. Например следния:

„Над Кааба се намира Бейт-ул Маамур (небесно подобие на Кааба), над нея Арш (Господния трон) и седемте небеса, под Кааба също се намират седем земи.„


Според него, седемте земи – това са седемте обвивки на Земята, а седемте небеса – това са седемте небесни сфери на нашата планета.


Разбира се, всичко това до голяма степен са само догатки и предположения, но многовековната история на Исляма ясно показва, че във всички предписания на Всевишния се съдържа огромно значение и мъдрост.


И Аллах знае най-добре!

Категория: НАУЧНИ ОТКРИТИЯ - ДОКАЗАТЕЛСТВА | Добавил: ibnihaldun (12.09.2010)
Разгледали: 3969 | Коментар: 1
Всички коментари: 1
+1   Спам
1 radiana kreslova   (01.04.2012 22:40) [Материал]
mnogo e xybavo da ima i malko istoriq za na6ata planeta...

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]