Каталог на статиите

Главна » Статии » АХЛЯК » АХЛЯК

ВРЕДАТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ГРЯХ
        Обема на последиците от греха и непокорството са толкова големи, че единствено Всевишният Аллах ги знае!

       Колко народи и племена са унищожени така, че след повечето от тях не е останала ни най-малка следа! Аллах да ни пази от лошите последици!
       
       Всевишният казва:
       "И колко поколения погубихме след Нух! Достатъчен е твоят Господ - сведущ и всезрящ за греховете на Своите раби."
/Ал-Исра : 17/

       "Така сграбчва твоят Господ, щом сграбчи селищата, когато угнетяват. Той сграбчва болезнено, силно."
/ Ал-Худ : 102 /

       Отново Великият Аллах казва: 
       "И щом забравяха какво им се напомняше, разтваряхме пред тях врати за всичко. И тъкмо когато ликуваха за онова, което им бе дадено, сграбчвахме ги внезапно и ето ги - отчаяни!"
       /Ал-Енам : 44/

       Чрез този айет  Всевишният Аллах ни уведомява, че когато хората изоставят заповяданото им от Пратениците на Аллах, не се придържат към Неговите повели и не избягват забраните Му, за тях биват разтворени вратите на изобилието /в препитанието, здравето, парите, имота/. И когато те станат невнимателни, залисани и радостни от неприличното си поведение, Аллах ги сграбчва в тяхното невнимание със Своята сила, която е достатъчна за всичко. Така причината за унищожението на обществата е възпротивяването им на техните Пратеници и отдалечаването им от Божия път.

       Когато някое общество се разбунтува, Аллах им дава отсрочка с цел да се разкаят и да се върнат към реалността. Ако продължат да упорстват в своя бунт, Всевишният Аллах им разтваря вратите на изобилието и те получават украшенията на този свят - имот, деца, съпруга, прислуга и т.н. По този начин те започват да се чувстват в голяма сигурност, но в действителност това е постепенно приближаване към тяхната гибел.
       Всевишният Аллах повелява:
       "Постепенно ще ги въвлечем /в погибел/, без да разберат."
/Ал-Калем : 44/

       Изключително много са примерите с погубените народи. Причината за тяхната гибел е грехът им. Ето няколко примера:
       1. Издавянето на народа на Нух /а.с./. Водата заляла дори върховете на високите планини.  При тази случка не останало живо същество по земята, освен намиращите се в Кораба на Нух. 
       
       Всевишният Аллах казва:
       "Заради своите грехове те бяха издавени и въведени в Огъня, и не намериха за себе си други помощници вместо Аллах."
/Нух : 25/

       2. Унищожението на Адитите - народа на Худ - е било чрез бушуващ леден вихър.

      
Всевишният Аллах казва:
       "А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър. Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми."
/Ал-Хакка : 6-7/

       3. Гибелта на Самудяните - народа на Салих - била чрез страшен Вик. 
     
       Всевишният Аллах казва:
       "Изпратихме срещу тях само един Вик и станаха като сухите сламки на сеното."
/Ал-Камер : 31/

       "И Викът обхвана онези, които угнетяваха, и осъмнаха безжизнени в домовете си, сякаш не бяха пребивавали там"
/Худ : 67-68/

       4. Унищожението на народа на Лют. Селището им било преобърнато надолу и над тях били изсипани порой камъни от глина.
      
       Всевишният Аллах казва:
         "И когато Нашата повеля дойде, преобърнахме /селището/ надолу и изсипахме над тях порой камъни от глина, белязани при твоя Господ. Те не са далеч от угнетителите."
/Худ : 82-83/

       5. Издавянето на Фираун и неговият народ.
      
       Всевишният Аллах казва:
       "И сграбчихме него и войските му, и ги издавихме в морето. Виж какъв бе краят на угнетителите! И ги сторихме водители, призоваващи към Огъня. И в Деня на възкресението не ще им се помогне."
/Ал-Касас : 40-41/

              Нека Аллах да ни пази от лошите последици и да ни отреди добър край! 
                                       
- Амин -


Категория: АХЛЯК | Добавил: ikra (03.02.2010)
Разгледали: 566 | Коментар: 1
Всички коментари: 1
1 rrafi   (11.09.2010 19:51) [Материал]
Какво се случи с предишните народи, когато не се покориха на Аллах?
[29:40] „И всекиго сграбчихме заради неговия грях. Срещу някои пратихме
ураган, а някои обзе Викът, а някои сторихме земята да ги погълне, а някои
удавихме. Не Аллах ги угнетява, а те сами себе си угнетяват.“

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]