Каталог на статиите

Главна » Статии » СТАТИИ

Злината на този, който яде лихва...
Бедите, които сполетяват този, който яде лихва според това, което Мухаммед с.а.с. е известил

Смърт и болест сполетяват този, който яде лихва, защото лихвата е сред онези злини, които носят гибел.
Както се казва в хадиса, който яде лихва мъките му ще продължават и в задгробния живот, като му бъде хвърлян камък в устата
Пратеникът С.А.С. е отправял против такъв дуа като проклятие и за отдалечаване от милосърдието на Аллах
Аллах Теаля е имал като Свой дълг да не допусне в дженнета този, който яде лихва.
Който яде лихва попада в ада (джехеннема). Сполетяват го там жестоки мъки. Степента на наказание за този, който яде лихва е седемдесет степени като най-ниската степен е равна на наказанието на този, който върши прелюбодеяние с майка си.
Злината на този, който яде лихва е най-противната и презряната. Защото наказанието за нея пред Аллах е тридесет и шест пъти по-голямо от наказанието за прелюбодеяние (зина). За теб е достатъчно да отбележим злото на пре-юбодеянието и злочестата му участ. Впрочем, Всевишният Аллах е повелил следното:
„Не приближавайте до прелюбодеянието, защото то е явно зло, един много нечестив път."

Взимането и даването на лихва е причина за провал, унижение, печал и бедност. Също така лихвата е причина за разпространяване на болести и премахването на милостта и благодатта на Аллах.
Разпространението на лихвата е един от признаците за приближаването на края на света (Къямет).
Който яде лихва, когато бъде съживен от гроба става оттам в състояние на лудост.
Колкото и много пари да има този, който яде лихва те много скоро се изчерпват и свършват.
Щастлив е този, който стои далеч от лихвата. Както разбираш, братко мюсюлманино, дори нищожната лихва, която ядеш на света те лишава от чест, а в отвъдния живот – от благата там. Внимавай и полагай усилия да храниш тялото си с позволени неща.
Ако желаеш в къщата си да влизат меляйкета на милосърдието, нека бъде препитанието ти от халал и стой далеч от всички непозволени неща. Колко голяма забрана е забраната за лихвата. Защото на този свят лихвата е низост, а в задгробния живот е причина за съжаление.
Днес много хора, самозабравяйки се искат да забогатеят. Те трупат пари, без да се съобразяват с разрешено и забранено, без да отдават значение откъде идват и как се харчат. Те забравиха отвъдния живот и това че ще бъдат положени на разпит за тези пари.
Братко мюсюлманино, бъди внимателен, защото лихвата има много разновидности.
Ако желаеш меляикетата да бъдат с теб и ти да бъдеш със семейството си, давай им да ядат само от разрешените неща. Стой далеч от непозволените неща и от тези, които ги консумират, за да не те сполети онова, което тях ги сполетява.

Вестник "Мюсюлмани", брой 6 (84), Април, 1999 година
Категория: СТАТИИ | Добавил: rrafi (05.06.2012)
Разгледали: 502
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]