Каталог на статиите

Главна » Статии » ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ » АКАИД

Знаци за Съдния Ден


Учените по Астрономия твърдят, че скоростта на планетата Марс забавила  посоката си на движение от изток през последните няколко седмици и се съобщава за ниво на колебание на движение  между изток и запад. В сряда на
30 Юли планетата ще спре движението си в посока от изток.
  Тогава през месец  Август Марс ще смени курса си на движение от запад  до края на Септември  - което значи, че Слънцето ще започне да изгрява от запад на Марс. Това явление е наречено „Обратно движение”. 

Повечето учени смятат, че всички планети ще преминат през това явление, като една от последните ще е Земята.  Планетата Земя ще се завърти в обратна посока и  Слънцето ще започне да изгрява от запад. Това може да се случи скоро и ние да не го забелязваме. Изгряването на Слънцето от запад е споменато в Хадиси от Корана  и това е един от знаците за Съдния ден. Повечето от тях вече ги срещаме. Събудете се!

Нашият обичан Пророк Мухаммед  (Аллах да е доволен от Него) казва:
„Един от знаците за настъпването на този час е, когато Слънцето започне да
изгрява от запад, където Денят на страшния Съд няма да закъснее.”

В Исляма е споменат факта, че Слънцето ще започне да изгрява
от запад и да залязва на изток само веднъж - в онзи Ден... След това пак ще
изгрява от изток и ще залязва на запад - докато Аллах не пожелае. Нещо подобно ще се случи и с планетата Марс. Ще спре да се върти, после ще смени  посоката си на движение за кратък период от време. А след това отново ще се върне в първоначалното си състояние.

 Абдуллах бин Амр (р.а.) казва: "Спомням си думите на нашия Пророк (с.а.с.), които никога няма да забравя. Чух го  да казва: "Първият айет (знамение) за
Съдния Ден е, че Слънцето ще изгрява от запад." (Ахмед)

Пророкът  (с.а.с.) казва: "Наистина Всевишният Аллах протяга Своята Ръка нощем, за да се покае извършилият нещо лошо през деня, и протяга Своята Ръка денем , за да се покае извършилият нещо лошо през нощта . ( И така ще бъде) до тогава,  докато Слънцето не изгрее от там, от където залязва." (Муслим)

Тази част от новината е много важна, защото  ни носи достатъчно ясен знак и ни предупреждава  и ни напомня, че идва нов Свят – свят,  в който, когато покажем този Хадис, които ни е низпослан преди 1400 години, за това чудо, много хора ще се замислят и иншааллах да тръгнат по правия път.  Ако Мюсюлманите видят този феномен, че се случва с Марс, може би ще засилят вярата си и ще се приближат до нашия Създател.

Нека Аллах да ни насочва в Правия път и да имаме успех, както на този свят, така и в Отвъдния. Амин!

Категория: АКАИД | Добавил: ikra (09.05.2013)
Разгледали: 1084
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]