Каталог на статиите

Главна » Статии » СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА » СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА

Тероризмът прилича на отровна змия, плашеща всички нормални хора...

Тероризмът прилича на отровна змия, плашеща всички нормални хора...

Но вече трябва да се разбере и каже много ясно, че никой, по никакъв повод и под никакъв предлог не може да защитава тероризма и терористите. Терорът и насилието са гнет, който не може и не трябва да бъде свързван, с която и да е религия. Също така е немислимо да се говори за ислямски тероризъм.

Защото, за да се твърди, че е ислямски, значи, че мюсюлманинът върши това с позволението на ислямската религия. Всъщност ислямът не разрешава тероризма. А мюсюлманинът не очаква помощ от терористи и тероризма.

Това го забраняват както знаменията (айетите) на Свещения Коран, така и думите на Пратеника Мухаммед (хадисите).

Ако желаете, нека заедно да погледнем какви са предписанията на знаменията и хадисите в тази връзка. Нека видим как се разглежда убийството и как убийството на един човек се сравнява с убийството на всички хора.

Предупреждението в знамението на свещения Коран, сура Маиде, ни кара сериозно да се замислим. В Корана се повелява: "Който убие човек без право, сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора."

Ето това е знамението и мярката за мюсюлманина. Той е човек, който не само, че не смее да извърши терористичен акт, а дори не може да бъде причина за убийството на един-единствен човек! Защото убийството на един човек без право сякаш е убийство на всички хора и отговорността тежи на раменете на убиеца.

И още нещо - мюсюлманинът не разглежда убийството на един човек само като убийство на всички хора - напротив, вижда спасяването на един човек като спасение на човечеството. Той се стреми не към убийство, а към спасение.

Моля ви, с поставена ръка върху гърдите, чистосърдечно, отговорете ми, може ли човек вярвайки по този начин да бъде терорист?! Може ли да се говори за ислямски тероризъм? Ако някой извърши това - то или не е мюсюлманин – а го прави с цел да опетни религията, или не познава исляма. И в двата случая тероризмът не може да се свързва с исляма и мюсюлманинът не може да бъде терорист.

 

А сега нека да видим какви са думите на Пророка Мухаммед (Бог да го благослови и с мир да го дари). Какви поуки и напътствия ни дава той: "Никой от вас да не посочва другиго с оръжието си!"

Не да стреля, а дори да не посочва с оръжие някого. Например, ако някой ви попита "Къде е еди-кой си?", и вие го посочите с оръжието си и отговорите: "Ето, там е!", то проявявате неподчинение на думите на Пророка, което не подобава на един мюсюлманин.

Това е така, защото с оръжие се причинява смърт и всичко, което напомня за това, не е позволено на мюсюлманина. Пророка (Бог да го благослови и с мир да го дари) не разрешава това. Ако някой престъпи тази повеля, то значи, че не се съобразява с Пророка и не му се подчинява.

Ако е така, може ли да говорим за ислямски тероризъм и може ли един мюсюлманин да бъде терорист?...

Не забравяйте, че ние вярваме, че убийството на един човек е равно на убийството на всички хора. Какво благодеяние трябва да извърши вярващият, за да плати греха си, ако не се вслуша в този цитат от Корана? Какво добро трябва да стори, за да се спаси от отговорността пред неподчинението на Пратеника?

Затова, отново ще повторя и би било добре да се спре със спекулациите, ИСЛЯМЪТ ЗАБРАНЯВА ТЕРОРИЗМА и МЮСЮЛМАНИНЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЕРОРИСТ!...

 

http://ikra.blog.bg

Категория: СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА | Добавил: ikra (23.07.2016)
Разгледали: 639
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]