Каталог на статиите

Главна » Статии » СЛОВА ЗА РАЗМИСЪЛ » СЛОВА ЗА РАЗМИСЪЛ

В ИМЕТО НА АЛЛАХ, ВСЕМИЛОСТИВИЯ, МИЛОСЪРДНИЯ!


Започвам винаги деня
С най-великите слова:
В името на Аллах - Господаря на света,
Владетеля на вечността,
И съживяващия след смъртта!

Защо бях аз създаден
И за какво живея аз сега?
Неща, за които аз нехаен
Се лутам и не им проумявам мъдростта!

Какво е това Ислям
И защо за него аз нищо не знам?!
Роден съм като мюсюлманин
И си въобразявам, че на Дженнета съм стопанин!

О човече, спри и помисли,
А ти братко, от съня дълбок се събуди!
 За едно бяхме ние създадени,
Да бъдем на Аллах до гроб отдадени.

Докога ще се заблуждаваме
И на земните красоти ще се наслаждаваме?!
Едно не проумяваме 
И затова по живота се изкушаваме,
Че човешкото око е ненаситно
Докато с пръстта от гроба то е незасипано.

Нима не дойде време да проумеем,
Че пуст един живот живеем.
На Аллах душите си да отдадем
И покорни чела в седжде пред Него да сведем.

Молитвите си редовно да изпълняваме
И с оруча да не изоставаме.
Зекята винаги да си раздаваме
И на хадж да отидем да възнамеряваме.

На родителите си да сме благодарни
И към сираците и бедните да сме солидарни.
С правата им да се съобразяваме
И Аллаховите повели и забрани да съблюдаваме.

И накрая... Каква по-велика смърт от това
Да срещнеш Аллах с гордостта,
Че като праведен мюсюлманин си живял 
И спазвайки принципите на Исляма си умрял!


Абу Абдуррахман
Категория: СЛОВА ЗА РАЗМИСЪЛ | Добавил: ikra (03.02.2010)
Разгледали: 485
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]