Каталог на статиите

Главна » Статии » РАЗНИ » РАЗНИ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Всевишният Аллах казва в Коран-и Керим:
"Той е, Който ви стори наместници на земята." (35: 39)Сред най-важните проблеми касаещи днешното време, се нарежда на първо място екологичната криза. Причината за съществуването на този проблем е, че съвременният човек не приема себе си като наместник на Всемилостивия по земята, който трябва да вижда милостта на Аллах във всяко нещо, защото всичко е създадено в негова полза. Хората са спрели да гледат на природата като нещо свещено, което им е поверено от техния Създател. 

Следователно, едно от нашите задължения, като наместници, е да опазваме нашата земя. Това би могло да стане, когато разберем, че всичко, което ни заобикаля, представлява нашият дом, а природата заема голяма част от него. Нека сега да си зададем въпроса, дали се грижим добросъвестно за този дом, опазваме ли го или само го замърсяваме?! Сигурно отговорът ще бъде доста болезнен!...

Забравяме, че всеки един поотделно е еднакво отговорен за опазването на околната среда, за да бъде приятно, чисто и уютно място за всички, които се възползват от нея. Освен това, Аллах е създал всичко в наша полза. Ние се храним от нея, пием и живеем, но нека всичко това да го правим като достойни нейни наместници.
Всевишният повелява: "И ви настанихме на земята, и сторихме там за вас поминък. Колко малко сте признателни!" (7: 10)

В друг айет се казва: "Ние сторихме това, което е на земята, да е нейна украса, за да ги изпитаме кой от тях е по-добър по деяние." (18: 7)

Трябва да се грижим за планетата си и да бъдем по-отговорни към бъдещите поколения. Както знаем всичко започва от семейството. Родителите трябва да дадат пример на децата си и да им обяснят какви са ползите от опазването на околната среда и отговорността ни към Създателя. Това, на което трябва да се научат децата е, да не замърсяват природата. Първата стъпка към това е разделното събиране на отпадъците. Боклуците трябва да се изхвърлят на определените за това места. Освен това, всяко домакинство е необходимо да прилага мерки за пестене на ресурсите. Чрез разделното събиране, ние се стремим точно към това. Почти навсякъде има контейнери за разделно събиране. Събират се различните опаковки - пластмасови, хартиени, метални и стъклени, с цел тяхната преработка и превръщането им отново в нови продукти или в енергия за производство. Когато изхвърлим опаковките в определен цветен контейнер, съдържанието от там се транспортира до заводите за преработка на хартия, пластмаса, стъкло или метал. След преработката се получава или енергия за производството на нови продукти или суровина за направата на такива. „Новата стока” ще бъде с по-ниска цена, защото за рециклирането се изразходва много по-малко енергия отколкото за изработката на нова първична суровина. От това са облагодетелствани както производителите, така и потребителите. 

Ето какво допринасяме за природата с разделното събиране на отпадъците:
- За да се произведе един тон вестникарска хартия, е нужна дървесината на 24 дървета. Ако вместо да изхвърляме вестниците, които четем, ги поставяме в контейнера за разделно събиране, спасяваме отсичането на много дървета, икономисваме огромни количества вода, необходими за производството на първична хартия и намаляваме замърсяването на въздуха с 73%.
- Стъклото не се разгражда в природата (освен ако нямаме търпението да го изчакаме 4000 години), а в същото време е идеална за рециклиране суровина, защото може да се преработва в нови стъклени продукти неограничен брой пъти. Рециклирането спестява излишно замърсяване – 20% на въздуха и 50% на водата. То икономисва и много енергия, която иначе би отишла за производство на първично стъкло.
- 2.5 милиона пластмасови бутилки се изхвърлят на боклука всеки час само в Съединените щати. Ако не бъде рециклирана, пластмасата попада на сметищата, където разграждането й отнема от 500 до 1000 години и замърсява почвата и водите с опасни токсини. Производството на пластмаса е два пъти по-енергоемко от процеса на рециклиране. За да помогнем, просто трябва да изхвърляме пластмасовите опаковки в контейнерите за разделно събиране.Важно! Никога не изхвърляйте използваните батерии в боклука. Те могат да бъдат много опасни за природата. За тях има определени места, където трябва да бъдат изхвърляни. В по-големите магазини и бензиностанции има специални контейнери за тях.

- Себиха Османова -

Категория: РАЗНИ | Добавил: keuser (25.11.2012)
Разгледали: 1343
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]