Каталог на статиите

Главна » Статии » СТАТИИ

ПРАВЕДНИТЕ ДЕЛА

     

     Праведните дела са втората основа, нареждащи се след вярата, които са необходими за спасението на хората от загуба в този и отвъдния живот. Те са плод на вярата и са ясен показател, че тя се е настанила в човешкото сърце. Всъщност, щом в нечие сърце се настани вярата, извършването на праведни дела започва естествено да се проявява.


      Веднага щом в сърцето се появи вяра, тя показва своето съществуване във външния свят на човека, под формата на праведни дела и това е вярата в истинския й вид.


      Ако вярата не може да способствува за тези естествени действия у човека, то става ясно, че тази вяра не се е настанила дълбоко в сърцето, а е останала само на думи. Всъщност това е критерий за стойността на вярата у човека.


      В крайна сметка вярата, която не осъществява дейност в човешката душа и не я приближава до Бога, е много слаба или мъртва.


      Съответно праведните дела се появяват като външно  отражение на вярата и са неин естествен плод.


      В основата на праведните дела стои молитвата, чиято важност е много голяма.


      Молитвата е основа на Исляма, възнесението /мирадж/ на вярващите, показател за вяра, израз на благодарност за безбройните блага и подчинение пред Всевишния Аллах, която се извършва с всички органи на тялото.


      Съобразно с това, онзи, който вярва, но не отслужва молитва, затъва в голяма вреда и загуба, поради факта, че е нарушил този най-важен стълб на исляма.


      Под праведни дела се има в предвид също така службата /ибада/ и  подчинението на Всевишния Аллах; всички добрини и благодеяния извършени в полза на индивида и обществото с цел спечелване задоволството на Аллах.


      Както бе споменато по-горе, молитвата заема много важно място сред праведните дела, към тях спадат говеенето, милостинята зекят, поклонението хадж, повеляване на одобряваното, възбраняване на порицаваното, изоставяне на харама /възбраненото/, помагане на бедните...


      С една дума всяко едно нещо, чрез което се спечелва задоволството на Всевишния е добро дело.


      Онзи, който подрежда своето всекидневие съобразно божествените заповеди и забрани, приема сунната на Пратеника на Аллах (с.а.с.) за система на живот и живее според нея,  неговите дни от началото до края ще преминат в праведни дела. Само по този начин можем да спечелим.


      В Свещения Коран има много айети свързани с  праведните дела, но тук ще спомена само три от тях:

      "За онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има блаженство и прекрасно завръщане.”

/Ар-Раад: 29/

     

"Онези, които вярват и вършат праведни дела, и отслужват молитвата, и раздават милостинята зекят, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.”

/Ал-Бакара: 277/

    

"На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем награда по-хубава от онова, което са вършили.”

                                                    /Ан-Нахл: 97/

Категория: СТАТИИ | Добавил: ikra (08.02.2010)
Разгледали: 553
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]