Каталог на статиите

Главна » Статии » МЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ » МЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ

Сура ер-Рум: 20-27 айет

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

И от Неговите знамения е, че ви сътвори от пръст, после - ето ви - хора, които се множат!

И от Неговите знамения е, че сътвори за вас съпруги от самите вас,

за да намерите спокойствие при тях, и стори помежду ви любов и милост. В това има знамения за хора мислещи.

И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и на земята,

и разнообразието на езиците и цветовете ви. В това има знамения за знаещите.

И от Неговите знамения е сънят ви нощем и денем и стремежът ви към Неговата благодат. В това има знамения за хора чуващи.

И от Неговите знамения Той ви показва мълнията за страх и надежда.

И изсипва от небето вода, с която съживява земята след нейната смърт. В това има знамения за хора проумяващи.

И от Неговите знамения е, че небето и земята стоят по Негова повеля. После, когато ви призове, ето ви - от земята излизате.

Негови са всички на небесата и на земята. Всички на Него се подчиняват.

Той е, Който начева творението, после ще го повтори, а това е още по-лесно за Него.

Негово е върховенството на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

(Сура ер-Рум: 20-27 айет)

 

Категория: МЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ | Добавил: ikra (09.05.2019)
Разгледали: 309
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]