Каталог на статиите

Главна » Статии » КНИГИ » ИЗДАДЕНИ

РАЗКАЗИ ОТ СВЕЩЕНИЯ КОРАН

Свещеният Коран ни разказва много случки за предишни народи и личности, които не са пратеници. Някои от тези личности са вярващи, други неверници, но всички тези разкази съдържат поука и мъдрост за нас.

Какви са спецификите на тези разкази:
- Те са истински разкази, всичко което ни предават е реално и не би трябвало да се съмняваме в достоверността им, защото разказвачът тук е Всевишният Аллах, а думите на Създателя никога не съдържат лъжа, нито съмнение. Именно затова те са описани като действителни разкази.
- Те са най-прекрасните разкази - до каква красота се докосваме само, когато четем историята за Юсуф (а.с.)! Всеки разказ съдържа благовестие и надежда за хората, които са подложени на изпитания.
- Източникът на тези разкази е Аллах и затова за някои (от далечното минало) няма друга информация, освен тази, която е дадена в Свещения Коран.
- "За да размислите" - разказите в Корана имат три цели - да ги прочетем внимателно, да размишляваме върху тях и да си извлечем поуки. Размишлението върху Свещения Коран е задължение за всеки мюсюлманин. Една от основните причини, поради която Всевишният Аллах е низпослал Корана е да ни напътства, да живеем с него, да го използваме в нашия живот, във всекидневните ни грижи и проблеми, размишлявайки върху значението му.
- Да затвърдят човешкото сърце - сърцата се затвърждават само с истината, а целият Коран е истина. Затова разказите са обръщение към всички вярващи, независимо по кое време и къде живеят. Всеки човек, който прочете тези разкази сърцето му се затвърждава и успокоява в истината. По всяко едно време, особено днес се води борба между истината и лъжата, а разказите ни говорят именно за това.
- В разказите има поука за разумните хора: "В разказите за тях има поука за разумните хора. То не е предание измислено, а е потвърждение на онова, което е преди него и разяснение за всяко нещо, и напътствие, и милост за хора вярващи." (Коран; 12: 111)
Разказите съдържат човешки примери за вярващи и невярващи, за слаби и силни, за праведни мъже и жени, за истината и стойността й, за пагубността на лъжата и пошлостта, за величието на моралните достойнства...

Ще завършим с това, какви неща засягат разказите като структура:
1. Включват неведомо от миналото - например за Адем (а.с.) и Иблис, яденето от дървото и т.н.
- Сегашно неведомо - светът на меляикетата, светът на джиновете.
- Неведомо в бъдещето - като например за настъпването на Съдния ден.
2. Неща, за които информация притежава само Всевишния Аллах - за някои от тях ни е разказал, за други само ни е загатнал без да ги разяснява.
3. Всевишният Аллах ни е разказал неща, за които ни е повелил да не питаме - примерно за броя на младежите от пещерата.
4. В Свещения Коран се повелява: "И не следвай онова, което не знаеш!" (Коран; 17: 36)
Не трябва да следваш онова, за което нямаш знание - това е правило в Ислямската религия.
5. Запомнете, че когато някой двуличник дойде с вест (с някаква информация, с новина) при вас, първо трябва да я проучите (дали е достоверна).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
 
Книгата е 173 стр. и струва 7 лв.
 
За поръчки:
 
ikra_madan@abv.bg
 
 
Категория: ИЗДАДЕНИ | Добавил: ikra (18.08.2015)
Разгледали: 713
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]