Каталог на статиите

Главна » Статии » КНИГИ » ИЗДАДЕНИ

МЕДИЦИНАТА НА ПРОРОКА
 
Медицината на Пророка (с.а.с.) е драгоценно завещание на нашия Пророк Мухаммед (с.а.с.) и непреходно достояние и съкровище за ислямската цивилизация. Тази медицина потвърждава универсалния характер на ислямската религия, която обхваща и балансирано регулира всички страни на човешкото битие в ислямското общество - духовни и светски. 

Медицината на Пророка (с.а.с.) е неразделна част от всестранното познание за човека, давайки спасителни решения на сложната проблематика за неговото телесно и психологическо здраве. Още в онази далечна, тъмна епоха на ранното средновековие, благодарение на боговдъхновеното знание, Пророкът (с.а.с.) е прозрял великата истина, че здравето на човека не е фрагментарен, изолиран проблем, който се решава с някаква локализирана манипулация върху отделния болен орган. Той е разбрал, че здравето е проблем на цялото тяло, на целия организъм, ведно с неговия дух и психоемоционална сфера. Няма само телесно или само психическо здраве. Може да се каже без преувеличение, че Пророкът (с.а.с.) фактически въвежда психосоматичното лечение - а това е бъдещето на всички авангардни медицински търсения за най-хармонично, цялостно, трайно и радикално лечение на всяко човешко страдание.
 
Настоящото научно-популярно издание има за цел да запознае масовия читател с медицинските знания и опит, завещани от Пророка Мухаммед (с.а.с.), които са дали начало и тласък за бурен разцвет на ислямската медицинска наука в епохата на средновековната Арабска държава. Това е време, когато израстват и творят плеяда гениални откриватели и знаменити лекари, оставили незаличима следа в развитието на тази наука. Именно в този период са направени епохални открития, написани са основополагащи трудове, чиято практическа стойност и ценност остават неоспорими в продължение на векове не само в ислямските държави, но и в цяла Европа. Те са настолни книги, учебници и ръководства по медицина в тогавашните университети, от тях се обучават стотици студенти - бъдещи лекари, при това най-добрите за своето време. Наред с научните изследвания и фундаментални трудове (достатъчно е да споменем само Авицена), тези лекари създават и първите в света болници и аптеки, т.е. един архимодел на съвременната здравна система - при това изключително социална, алтруистична и некомерсиална (по-скоро почти благотворителна). В тези първи болници и аптеки се прилагат медицински практики и технологии, които удивяват със своята научна обоснованост, целесъобразност и уникалност, при това максимално щадящи и ефективни за възможностите на онази примитивна епоха. Много от тези постижения са послужили като първичен еталон за съвременната медицинска наука - в терапията, хирургията и фармацевтиката.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Книгата е 346 стр. и струва 16 лв.
 
За поръчки:
 
ikra_madan@abv.bg
 
 
 
Категория: ИЗДАДЕНИ | Добавил: ikra (18.08.2015)
Разгледали: 1172
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]