Каталог на статиите

Главна » Статии » ТЪЛКУВАНЕ НА ХАДИСИ » ХАДИСИ

БОРБА СРЕЩУ САМИЯ СЕБЕ СИ


От Имам Ибн ал-Кайим ал-Джеузийе


      Коментар върху следния хадис:

      „Изпитанията и изкушенията ще бъдат представени на сърцата като тръстикова рогозка, пръчка по пръчка. Всяко сърце, което поема тези изпитания ще добие черно петно. И всяко сърце, което ги отхвърли, ще добие бяло петно. Резултатът е, че сърцата ще бъдат два вида: едни ще са бели като бял камък, които няма да бъдат наранявани от изпитания, докато съществуват небесата и земята; а другите ще са тъмни и ръждиви, като обърнат кръвоносен съд; неспособни да разпознаят доброто, да отхвърлят злото, а по-скоро да го поемат с всичките му страсти.”

(Предаден от Муслим №. 144, от Хузейфе р.а)


      „Фитне, която е представена на сърцата и е причина за слабост, бива:

     1. Изпитания, отнасящи се до шехуа (лъжливо желание)

     2. Изпитания, отнасящи се до шухба (съмнение)

     ...Първите причиняват разваляне на намеренията и желанията, докато вторите причиняват разваляне на знанието и вярването.


     Говорейки за тези изпитания, той казва:

     „Сърцата, които са изложени на такава фитне, са два вида:


     * Първи вид:
Сърце, което, когато бива изложено на такива изпитания, ги приема като гъба, която попива водата, оставяйки в нея черно петно. Такова сърце продължава да попива различните изкушения, които му се представят, докато стане черно и развалено – което се има предвид с израза „обърнат кръвоносен съд”, а когато това се случи, две опасни и смъртоносни болести го завладяват и го подлагат на разрушение.

     Първата болест:
Приемането на доброто за зло, така че то нито разпознава доброто, нито отхвърля злото. Тази болест може да го поеме до такава степен, че да започне да вярва, че доброто е зло, а злото – добро, сунната – бида, а нововъведенията – сунна, истината – лъжа, а лъжата – истина.

     Втората болест:
Съденето според своите желания и пристрастия срещу това, с което Пратеника на Аллах (с.а.с.) е дошъл – заробването от тези страсти и воденето от тях.

     * Вторият вид сърца:
чисто сърце, в което светлината на имана е ярка и нейното сияние е ослепително. И когато тези изпитания му се представят то ги отхвърля и се отдръпва от тях. Това по нататък увеличава неговата светлина, сияние и сила.


Категория: ХАДИСИ | Добавил: rrafi (28.05.2010)
Разгледали: 749
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]