Каталог на статиите

Главна » Статии » БОГОСЛУЖЕНИЯ » ОРУЧ

Коранични размишления за говеенето

 

Всеки айет, дума и буква от Корана са изпълнени с мъдрост. Наистина на пръв поглед може да изглеждат неподредени или безразборно разпръснати, но в своята цялост представляват напътствие и светлина за човечеството. Разбира се за това са необходими дълбоко познание на Корана, правилно тълкуване и грамотност по отношение на арабския език, все неща, които малцина владеят.

Аллах описва тази Свещена Книга като "...благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора..." (Коран; 38: 29)

Нима има някой, който по-добре може да я разбира и прилага освен нашия Пророк (с.а.с.)? Едва ли! Той бил винаги изпълнен с радост, щастие и очакване, когато ангелът Джибрил го навестявал, за да му предаде словото Божие.

Ибни Аббас (р.а.) казва, че "Пророкът (с.а.с.) бил сред най-щедрите хора, особено през месец Рамадан, когато идвал при него ангел Джибрил и заедно прочитали от край до край Корана..."
Затова тук бихме искали да запознаем читателите с някои от хадисите, от посланията на Пратеника (с.а.с.) относно Месец Рамадан и самия пост в светлината на Корана. Айети относно оруча могат да бъдат намерени в сура ел-Бакара, 183-187 айет:

"О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите - в определени дни. А който от вас е болен или на път - да се издължи в други дни. А за които не могат - откуп: да нахранят човек в нужда. А който по своя воля стори благо, това е най-доброто за него. И да говеете е най-доброто за вас, ако знаете. Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път - да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни. Позволено ви е да прекарате нощите на говеенето при своите жени. Те са одеяние за вас и вие сте одеяние за тях...
...яжте и пийте, додето различите при [пукването на] зората белия конец от черния конец! После довършете говеенето до нощта..."

Размисъл № 1: Постенето изисква такуа
В 183 айет Аллах ни казва, че постенето води до богобоязън, тъй като в сравнение с другите ибадети, например като молитвата, която може да стане достояние на всички, за него никой не може да разбере, освен Аллах. Постенето е таен акт на богослужение без знанието и забелязването от страна на другите хора, независимо дали става дума за Рамадан или по друго време. Когато го извършваме освен да се лишаваме от храна и вода, трябва да въздържаме езика и действията си. Пратеникът (с.а.с.) е казал, че "който не изостави празната, безполезната реч и деяние, то Аллах не се нуждае от неговото лишаване от храна и вода."

Размисъл № 2: Духовното постене и нощната молитва
В Рамадан се намира и една от най-светите нощи Лейлетул Кадр, през която трябва да извършваме повече молитви и да отправяме дуа. Само така можем да смекчим и успокоим сърцата си и да увеличим вярата си. А тя неминуемо е съпътствана от копнеж да се доближим до Аллах, да усетим Неговата обич и да осъзнаем, че без Него сме напълно изгубени и безпомощни.
Пророкът (с.а.с.) е казал, че: "Който пости през месец Рамадан с вяра и надежда в Аллаховата награда, то изминалите му грехове се опрощават. А който остава (за молитва) през месец Рамадан с вяра и надежда в Аллаховата награда, изминалите му грехове се опрощават. И който остава за Лейлетул Кадр с вяра и надежда в Аллаховата награда, то изминалите му грехове се опрощават."

Размисъл № 3: Постенето означава близост до Аллах
Съществуват три типа хора, които са под милостта на Аллах: справедлив владетел, управляващ по законите Му, въпреки силата и възможността да подчини намиращите се под неговата опека; човек, опитващ се да помири другите, рискуващ да си навлече гнева и омразата им и говеещ, доброволно отказал се от храна, питие и страсти.
Пророкът (с.а.с.) е казал: "На трима няма да бъдат върнати дуите - на говеещия докато пости; на справедливия владетел и на потиснатия."

Размисъл № 4: Постенето вдъхновява доброта у хората
Учените винаги са твърдели, че чрез оруча през месец Рамадан човек се превъзпитава, т.е. това е месец на жалост, жертвоготовност и дисциплина, а също и окуражаване за извършването на добри дела. През месец Рамадан четем повече Коран, правим повече дуа, даваме повече садака и прочие. Добрини като постене, посещение на болен, изхранване на беден и следване на погребална церемония могат само да ни доближат още повече до Аллах и така да спечелим Неговото задоволство и милост. Веднъж Пратеникът (с.а.с.) попитал сахабетата: "Кой от вас днес пости?" Ебу Бекр казал: "Аз." Тогава отново запитал: "Кой от вас е нахранил днес човек?" Ебу Бекр отново рекъл: "'Аз." Пророкът (с.а.с.) отново попитал: "Кой е посетил болен и кой от вас е последвал погребална церемония?" На което Ебу Бекр пак отвърнал: "Аз." Пратеникът на Аллах (с.а.с.) рекъл: "Тези четири черти не могат да бъдат събрани в един човек за един ден, освен онези, които ще влязат в Рая."

Размисъл № 5: Близка връзка между постенето и хаджа
Знаем, че дори по време на месец Рамадан можем да извършим посещение на Светите места, т.нар. "Умра", която според думите на Пратеника на Аллах (с.а.с.): "...е равна на хадж."
Посредством тези размисли бихме искали не само да ви покажем благодатта на този свят месец, но също така и да разкрием мъдростта и отдадеността на Пратеника (с.а.с.).

Списание ИКРА

 

Категория: ОРУЧ | Добавил: ikra (31.05.2018)
Разгледали: 531
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]