Каталог на статиите

Главна » Статии » МЪДРИ ДУМИ » ХАДИСИ

Любими хадиси

Любимите ми хадиси


 От Ибн Месуд, Аллах да е доволен от него, се предава, че един човек отишъл при Пратеника на Аллах (с.а.с.), и попитал:

„О, Пратенико на Аллах, какво ще кажеш за човек, който обича някои хора, но не е достигнал равнището им?" Пратеникът на Аллах (с.а.с.), отговорил: „Човек е заедно с онзи, когото обича!"

                                                                                              (всепризнат хадис)

До колкото се подразбира един човек... Обикновен човек... Такъв от простолюдието... Човек, който няма възможност да е близо до Пророка (с.а.с.) и сподвижниците му... Най-вероятно от онези, които живеят в пустинята, или както ги наричат по арабските земи "бедуин”... Един "бедуин”...

Та този бедуин, притеснен, споделя с Пророка (с.а.с.) своята тревога. А тревогата му е, че обича някои хора, ала не е на тяхното ниво..

Още от начина, по който задава въпроса, си проличава безпокойството и неудобството. Обикновеният бедуин предпочита да каже "някои хора” вместо да назове имената им. Вместо да каже "Мухаммед”... Да каже "Абу Бакр”, "Али”, "Умер”, "Хамза” или пък"Зейд”... Притеснява се да спомене тези велики имена след думата "обичам”... Срам го е да си признае, че ги обича... Не смее явно да изкаже обичта си към тях... Но това едва ли е от значение, след като пред него е най-любимия на Любимите. Той (с.а.с.) разбира намека. И отговорът му е подобаващ. Кратко и ясно: „Човек е заедно с онзи, когото обича!..."

 Ако човек обича Аллах (с.т.) и Неговия Пратеник (с.а.с.) - то той ще бъде с Аллах (с.т.) и Неговия Пратеник (с.а.с.). Ако обича иблис и неговите ученици - то ще бъде с иблис и неговите ученици... 
.. „Човек е заедно с онзи, когото обича!”
И още едно предание: 
 От Енес, Аллах да е доволен от него, се предава, че бедуин попитал Пратеника на Аллах (с.а.с.):
„Кога ще дойде Часът [на Съдния ден]?" А той отвърнал с въпроса: „Какво си приготвил за него?" Отговорил: „Не съм приготвил за него нито много говеене, нито много молитви, нито много милостиня, ала обичам Аллах и Неговия Пратеник!" Казал (с.а.с.): „Ти си заедно с онези, които си обикнал!"

Категория: ХАДИСИ | Добавил: rrafi (23.03.2011)
Разгледали: 617 | Коментар: 3
Всички коментари: 3
1 keuser   (27.03.2011 21:27)
Есселяму алейкум!
Аллах да те възнагради за споделения хадис, сестричке!
Всеки ще бъде с този, когото обича... колко хубаво!
ИншаАллах в Дженнета... Амин!

2 rrafi   (02.04.2011 18:23)
Алейкум Селям сестрице!
Амин на дуите ти!Амин!
От Муаз, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Аллах Всемогъщия и Всевеликия каза: „За взаимно обикналите се в името на Моето величие има трибуни от светлина, на тях беззлобно им завиждат пророците и падналите за вярата“ (разказан от ат-Тирмизи, който го е определил като достоверен и добър хадис).

От Анас, Аллах да е доволен от него, се предава, че при Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, имало човек [и той си тръгнал]. Тогава оттам минал друг човек и казал: „Пратенико на Аллах, аз обичам този човек“. Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казал: „А известил ли си го за това?“ Отговорил отрицателно. Казал: „Извести го!“ Той тръгнал след човека и му казал: „Обичам те заради Аллах!“ Отговорил: „Нека да те обича и Онзи, заради Когото си ме обикнал!“ (разказан от Абу Дауд с достоверен свод от разказвачи.)


3 eva2503   (30.09.2012 15:25)
Много хубави хадиси!
Аллах да е доволен от вас!
ИншаАллах всеки да бъде с този,когото обича!Амин!

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]