Каталог на статиите

Главна » Статии » БОГОСЛУЖЕНИЯ » НАМАЗ

СУТРЕШНАТА МОЛИТВА...

Едно от пагубните явления и опасни признаци вещаещи наказание и всяващо страх, на което е необходимо да се отдели специално внимание и да се търсят пътища за лечението му, е пропускането от много мюсюлмани на сутрешната молитва – салят-ул феджр, и неотслужването й в определеното време. Вероятно главната причина за това е стоенето до късно през нощта  и неправилното разпределение на времето.

До неотдавна нашите бащи и дядовци се стараеха да си лягат рано заключвайки домовете си след нощната молитва. Те не прекаляваха с храната и съня, и успяваха да станат за сутрешна молитва бодри и енергични. Ето защо живота им беше приятен, изпълнен с духовно благосъстояние и здраве. Те са усетили прелестите на този живот. Но с навлизането на „съвременната култура”, пороците погнаха както нашата вяра, така и светският ни живот.  В резултат на което  душите ни се напълниха с ленивост и мързел, а телата ни физически отслабнаха и затлъстяха. Мюсюлманите станаха пасивни, склонни към продължителен сън, като изпаднаха в положение да не могат да изпълнят някои най-обикновени предписания.

Може би заедно с вас тук ще открием причините за това състояние и ще изнамерим лечението, което е необходимо да се приложи, за да могат вярващите да се събуждат навреме за сутрешна молитва.


Какво трябва да знае човек, за да бъде мотивиран да отслужи навреме сутрешната молитва?

1. Човек трябва да си ляга рано. Пророкът (с.а.с.) не обичал да спи преди салят-ул иша, както и да беседва след него. Изключение за това са случаите цитирани от Имам Невеви в коментара към „Ас-Сахих” на Имам Муслим. Имам Невеви, Аллах да бъде доволен от него, е казал: „Причината поради която е порицана беседата след нощния намаз е, че в резултат на стоенето до късно има опасност човек да се успи и да не успее да извърши нощния намаз къям-ул лейл, та дори и сутрешната молитва в позволеното, в желаното или в предпочитаното време. Към беседата, която е порицана в хадиса спадат само онези, които са безполезни, а онези които носят полза не са порицани. Те включват изучаване на наука и живота на праведните мюсюлмани, прием на гости, беседа относно това как по време на пътуване да се опази имуществото и живота, разговор с цел помиряване на хора и за да им се помогне, повеляване на одобряваното и възбраняване на порицаваното.”

2. Мюсюлманинът трябва да се старае да спазва определени правила при лягане за сън. Сред тях са отправяне на дуа, вземане на абдест, извършване на два ракята намаз.

Вярващият трябва да помоли някого от членовете на семейството му, родителите му или пък някой близък, или съсед да го събуди, за да не се успи.

3. Душата трябва да се изпълва с вяра и стремеж към извършване на праведни дела.

Живата и будна вяра кара човек да запретне ръкави и да се вусне в извършването на праведни дела. Дървото на вярата , иманът дава плодове, когато бива поливано с благодеяния. Неговите плодове са добрият характер и доброто отношение към хората. Вярата се увеличава и отслабва в зависимост от силата и слабостта на праведността на човек, както и външни фактори влияещи на човешката душа, като например страстта.

4. Вярващият трябва да се отдалечава от греховете. Необходимо е да отклонява дори погледа си от онова, което е забранено, да предпазва езика си и слуха си от лоши думи. Тези органи трябва да се използват за четене на Коран и религиозна литература, а не да стоят само като украса към тялото. Когато един от праведниците бил попитан каква е причината за неспособността да се извършва нощен намаз, той отговорил: „Вашите грехове ви сковават!” Несъмнено греховете са причина рабите на Аллах да не са в състояние да се подчиняват на повелите Му и да почувстват прелестите на Исляма. Имам Ибн ал-Каййим е казал: „Греховете – това са рани, а множеството наранявания водят до смърт!”

5. Мюсюлманинът трябва да изучи благата, които се съдържат в сутрешния намаз, и огромната награда, която е обещана за нея, а както и за порицанието на тези, които отказват да я отслужват заедно с джемаат в джамията.

Усман ибн Аффан, Аллах да бъде доволен от него, разказва, че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Който изпълни групово (с джемаат) нощния намаз (салят-ул иша), все едно че е прекарал половината нощ в намаз, а който отслужи сутрешният намаз с джемаат, все едно че е прекарал цялата нощ в намаз.” (Муслим)

Също така в хадис се казва, че онзи, който проспи сутрешния намаз шейтана пикае в ушите му. (Ал-Бухари)

Ако ти, г-н Читателю, пожелаеш да се убедиш в истинността на тези слова, то погледни в лицата на онези, които отиват на работа сутрин без да са отслужили молитвата навреме или още по лошо – без такава. Разгледай тяхното изражение на лицето и състоянието им, а след това потърси убежище при Аллах от техните дела и положение, в което се намират. Как би могъл да се чувства човек в чиито уши е пикал шейтана?!!!

6. Вярващият трябва да знае последиците от пропускането на молитвата. Те се изразяват в душевни терзания, депресия, изпускане на много както религиозни, така и светски ползи. Затова всеки трябва да се стреми да спазва молитвите.

Пратеникът (с.а.с.) казва: „Когато някой от вас заспи, шейтанът връзва три възела на неговия врат. Стягайки ги, той казва: „Нека нощта бъде дълга за теб, спи!...” Когато човекът се събуди, ако спомене Аллах (например с някой зикир или дуа), то единият от възлите се развързва. Ако вземе абдест, се развързва още един възел. Ако отслужи молитвата, тогава се развързват всички възли и сърцето му осъмва добро и радостно. Ако не постъпи по този начин, сърцето му ще осъмне лошо, притеснено и лениво.” (Ал-Бухари и Муслим)

Времето, когато завършва сутрешната молитва носи добро и благополучие. Пророкът (с.а.с.) се е стремял да прекара това време в споменаване на Аллах, а след изгрева на слънцето отслужвал два ракята намаз (който се нарича Духа – настъпва 50 мин. след изгрева на слънцето и продължава докато останат 20 мин. до салят-уз зухр). Нашите предци са се стремили да съблюдават този сюннет. Един от тях е Ибн-и Теймийе, Аллах да бъде доволен от него. Неговият ученик Ибн ал-Каййим разказва, че Шейха сядал след сутрешна молитва и споменавал Аллах. Той казвал: „В земния живот има Рай, и който не влезне в него, той няма да попадне в Рая в Отвъдното.” Това означава, че божия раб открива за себе си прелестите и насладите на тайното общение с Аллах, което е несравнимо с каквото и да е друго земно удоволствие. Също така е казал: „Молитвата е моята закуска и ако не закуся, тогава силата ми ще се изчерпа.”

Що се отнася до ползите, които могат да се извлекат за здравето при ранното ставане, те са в следствие на високата концентрация на озонов газ във въздуха на разсъмване. Постепенно неговото количество намалява и изчезва с изгрева на слънцето. Този газ оказва благоприятно въздействие върху нервната система и активира мислителната и физическата работна активност на човека. Когато се вдиша приятният сутрешен полъх, наречен „Вятър на младостта”, се изпитва красота и наслада, която е невъзможно да бъде усетена в другите части на деня или нощта.

(От книгата „Медицината в честития Коран”, от Шейх Абд ал-Хамид Дияб)

7. Mюсюлманина трябва да се старае да се отърси от качествата на лицемерите. Извършването на сутрешната молитва с джемаат е доказателство за силна вяра и липса на лицемерие, защото ставането в толкова ранен час обикновено е доста трудно. Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „Най трудни за лицемерите са нощния и сутрешния намаз. Ако те знаеха каква е наградата за тях, щяха до отиват (да ги отслужат), та дори да се налагаше да пълзят.” (Ал-Бухари и Муслим)

Категория: НАМАЗ | Добавил: Reyhan (27.11.2011)
Разгледали: 1636 | Коментар: 1
Всички коментари: 1
+1   Спам
1 hadidja   (30.11.2011 12:20)
Селяму алейкум!

Аллах да е доволен от вас за добрата статия,едно много хубаво напомняне за всички мюсюлмани!
Аллах казва в Корани Керим:
"И искайте помощта [на Аллах] с търпение и молитва! Тя наистина е трудна, ала не и за смирените,
които се надяват, че ще срещнат своя Господ и че при Него ще се върнат. "(Сура "Ал-Бакара"2:45-46)


Мухаммед (Саллелаху алейхи уе селлем) казва:

“Суннетът на сутрешния намаз е по-прекрасен от целия
свят и всичко намиращо се в него.”
(Муслим)

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]