Каталог на статиите

Главна » Статии » АХЛЯК » АХЛЯК

ПОЗДРАВЪТ В ИСЛЯМА

Понякога написването на някои статии е повлияно от различни фактори. Тази е именно такава. Случи се неотдавна. Бяхме седнали няколко младежи на една пейка в парка, когато един брат мюсюлманин се приближи към нас и с усмихнато лице ни поздрави с "Есселяму алейкум!”. Но не щеш ли от съседната пейка един "добронамерен човечец”, който явно беше дочул нашия поздрав, реши да ни даде "благ” съвет: "Момчета, извинявайте, че се намесвам във вашия разговор, но искам да ви кажа нещо. Вие сте млади и интелигентни хора, но има още какво да се учите. Знайте че се посрамвате пред тези, които  ви слушат отстрани!” Възмутен от думите му, попитах: "Защо, какво се е случило?!” Той продължи: "Тук не е Турция или Арабия, а България! Затова трябва пред обществото да се поздравявате с "добър ден” или със "здрасти”, а не да си давате "селям”! В противен случай, който ви чуе от страни ще ви се смее и подиграва!...”

 Тук няма да се впускам повече в обяснения за това как е протекъл по нататъшния ни разговор. Но искрено се надявам, че статията ще помогне на онези, на които все още не е станало напълно ясно какво представлява поздравът "селям”, да променят своя мироглед и да разберат, че няма повод да се срамуват, когато си дават "селям”, а трябва да се гордеят с това!... 

Значение на селяма:                      

"Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве беракятух – Нека милостта, благодатта и спасението на Аллах бъдат върху вас!”

 Четейки тази статия, моля Ви скъпи читатели, добре си помислете, възможно ли е за вярващия човек да има по-добър поздрав от този?! 

 "Селямът” не е нито турски, нито пък арабски поздрав, а мюсюлмански. 

Селям е едно от имената на Всевишния Аллах. В същото време това е дуата и поздравът на обитателите на Дженнета. Това е паролата на вярващите на този свят. Затова би могло да се подчертае, че този честит поздрав между мюсюлманите е от голямо значение. 

Ние вярващите, независимо къде се намираме по тази земя, се поздравяваме със "селям” и се отличаваме от останалите хора. Той е огромен знак, разграничаващ вярващия от двуличника и езичника, също така е велика дуа и повеля на Аллах и на Неговия Пратеник. Този поздрав е милост към вярващите.

Всевишният Аллах повелява:                

"И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия! Аллах за всяко нещо държи сметка.” /4:86/

 Поздравяването със селям е сюннет, а да се отвърне на поздрава със същия или с по-добър е ваджиб. Ако не се отвърне на "селяма” се изпада в грях. /Ибн-и Кесир: Мухтасар Коран-и Керим Тефсири/  


Ако някой бъде поздравен със "Есселяму алейкум!”, той трябва да отговори чрез един от следните три варианта:

- "Ве алейкумусселям!”

- "Ве алейкумусселям ве рахметуллах!”

- "Ве алейкумусселям ве рахметуллахи ве беракятух!”

 

Три са и начините за даване на "селям”:

- "Есселяму алейкум!”

- "Есселяму алейкум ве рахметуллах!”

- "Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве беракятух!”

 

Тук отново подчертавам, че трябва да се отговори със същия поздрав, който ни е даден или с по-добър.

 В сура ен-Нур, 61айет Всевишният повелява:

"И щом влезете в домове, поздравете се взаимно с поздрав от Аллах – благословен, мил! Така Аллах ви обяснява знаменията, за да проумеете.”


Поздравяването с мюсюлмански поздрав е заложено в основата на нашата религия и е явен признак за принадлежността ни към общността на Пророка Мухаммед /с.а.с./. Поздравът определен от ислямската религия е една парола между мюсюлманите, която ще пребъде до Съдния ден. 

Пророкът /с.а.с./ казва: "Кълна се в Аллах, в Чиито ръце е моята душа, че няма да влезнете в Дженнета докато не повярвате. А докато взаимно не се заобичате няма /напълно/ да сте повярвали. Да ви посоча ли  нещо, което ако го извършвате ще се обичате? Разпространявайте селяма помежду си!” /Муслим и ет-Тирмизи/

Когато двама души се срещнат, независимо от това на какъв език говорят, какъв е цвета на кожата им, от коя държава са, те винаги се поздравяват с поздрава "селям”. По този начин биват прекрачени всички бариери, които съществуват между останалите хора. Дори да не разбират езика на отсрещния, с поздрава "селям”, все едно че си казват: "Въпреки различния ни език, цвят на кожата, държавата от която идваме, социалните ни и културни различия ние сме верски братя и сме от едно и също общество – Ислямското. Ние се обичаме и ще се обичаме така както ни е повелил Всевишния Аллах!...”


Един човек отишъл при Пророка /с.а.с./ и попитал: "Кое нещо е по-добро /да се извършва/ в исляма?” Честитият ни Пророк /с.а.с./ отговорил: "Да нахраниш някого и да поздравяваш със селям познат и непознат!” /Ел-Бухари и Муслим/


 Скъпи читатели, не съществува по света друг поздрав подобен на ислямския. Затова изразите и действията измислени в различните краища на света не биха могли в никакъв случай да заемат неговото място. Думи като добър ден, бонжур, здравей, чао, приятен ден и т.н., а също така и последващите ги действия като поклон с глава, цял поклон, сваляне на шапка, махане с ръка не са в състояние да осъществят дълбоката цел на "селяма”, който е постановен от ислямската религия.

Расулюллах /с.а.с./ казва:

"О, хора, разпространявайте /помежду си/ даването на селям, хранете гладните, посещавайте роднините и всички когато спят /през нощта/ отслужвайте намаз, за да влезнете спокойно в Дженнета.” /Ет-Тирмизи и Ибн-и Мадже/ 

Редът за отдаване на селям е установен чрез хадис. Казва Мухаммед /с.а.с./:

"Вървящият дава селям на седящия, движещият се в превозно средство на движещия се пеша, малките на по-големите, малката група на голямата.” /Ел-Бухари и Муслим/

 

На кого не се дава селям:

- На четящия Коран-и Керим

- На четящия езан

- На отслужващия намаз /молитва/

- На къпещия се

- На ходещия по нужда

- На пиещия алкохол

- На играещия хазарт

- На извършващия забранени /харам/ неща

- На не мюсюлманина

/Халил Гьоненч – Фетвалар/

 

Дори когато се говори по телефон, първо се дава "селям” и след това се започва разговор.

Също така, когато приключи разговора, трябва да се разделят със "селям”.

Писмо също се започва и приключва със "селям”.

Расулюллах /с.а.с./ казва:

"Който започне разговор преди да е дал селям, не му отвръщайте!” /Кензул уммал, Итхафус-саде/

 

Надявам се, че беше внесена яснота относно мястото и важността на ислямския поздрав. Разпространявайте селяма помежду си и не се срамувайте да се наречете мюсюлмани!...

 

Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве беракятух!

Категория: АХЛЯК | Добавил: ikra (19.03.2011)
Разгледали: 4653 | Коментар: 2
Всички коментари: 2
+2   Спам
1 анонимен   (21.03.2011 16:54)
Есселяму алейкум!
Аллах да те възнагради за хубавата тема!
Благодаря ти. За мен лично беше много интересна. Не само интересна, но научих и нови неща относно нашия поздрав. Странно ми е само едно - защо сред болшинството мюсюлмани не се обръща внимание на този поздрав? Мюсюлмани на мюсюлмани казват "здравейте," "добро утро, добър ден...," "чао" и още и още... а когато някой ги поздрави със селям дори са склонни да му се подиграват. Очевидец съм на подобни сцени сред мюсюлманите. За това не ме и учуди разказа по-горе. Това поне го казва човек, който не разбира същността нито на поздрава ни, нито на религията ни...
Аллах да ни напътства винаги по Правия път и да се гордеем с това, че сме мюсюлмани. Амин!
Селям!

2 Борис   (03.08.2012 17:18)
Здравей,
Интересна статия. Уважавам всички религии. Излиза ми един въпрос обаче, защо да не се поздравява така и немюсулманин. Доколкото съм прочел до момента Исляма(главно за живота на Руми) е религия на любовта във всичките и проявления. Защо да не поздравя един мюсулманин с неговия поздрав като израз на уважението ми към него и религията му?
Аз лично нямам нищо против да ме поздравят така.
Ма селям
Борис Киряков

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]