Каталог на статиите

Главна » Статии » ВЪПРОСИ-ОТГОВОРИ » ВЯРА

ЗА ИСТИНАТА
ИСТИНАТA

Кой е Аллах!?

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах ­ Единствения,
2. Аллах, Целта [на всички въжделения]!
3. Нито е раждал, нито е роден,
4. и няма равен Нему.”

„Той е Аллах, няма друг Бог освен Него Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия,Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!“(59/23)
„Той е Аллах Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.“(59/24)
„Аз съм Аллах. Няма друг Бог освен Мен. Затова на Мен служи и извършвай молитвата, за да Ме споменаваш!“(20/14)

За какво сме създабдени!?

Всевишният Аллах повелява:
"Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат. Не искам от тях препитание и не искам да Ме хранят. Аллах! Той е Даващия препитанието, Владетеля на силата, Всемогъщия." (Свещен Коран, Зариат, 51:56-58 )
----

И кой път да следваме!?

Всевишния казва:
"Това е Моят път правият път. Следвайте го и не следвайте пътищата, които ви отделят от Неговия път! " (Ал-Анам:153).

"Низпославането на Книгата ­ без съмнение в нея ­ е от Господа на световете."( 32/2)Напътствие за цялото човечество: "И това е Писание, низпослахме го Ние благословено. Следвайте го и се бойте, за да бъдете помилвани!"(6/155)и "които слушат Словото и следват най-хубавото от него! Тези са, които Аллах е напътил и тези са разумните хора."( 39/18 )и"О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника, и не погубвайте делата си!" ( 47/33)

Всевишният Аллах казва: "[Кълна се...] и в душата, и в Онзи, Който я е създал, и на нея е посочил [що е] нечестивост и богобоязливост. Сполучва онзи, който я пречиства. А губи онзи, който се омърсява"(Шамс:7-10).

„Най-доброто слово е Книгата на Аллах (Корана) и най-доброто напътствие е напътствието дадено на Мухаммед с.а.с..”(Тирмизи,965 и Нисаи)

А аз къде съм в целия този свят на светлина!?

Категория: ВЯРА | Добавил: rrafi (10.01.2011)
Разгледали: 423
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]