Каталог на статиите

Главна » Статии » ВЪПРОСИ-ОТГОВОРИ » РАЗНИ ФЕТВИ

ТЕЛКИН

Въпрос: Желателно ли е да се прави телкин /напомняне/ след като умрелият бъде погребан?


Отговор: Най-напред бих искал да спомена какво е правил Пратеника на Аллах /с.а.с./. Той /с.а.с./ оставал за известно време край мезара /гроба/ след погребението и препоръчвал на останалите:

"Молете за вашия брат прошка от Аллах и искайте да отговори на разпита без да се обърка, защото в този момент бива разпитван!"

/Ебу Дауд/

В следствие на достоверните неща, които са достигнали до нас, бихме могли да кажем, че е сюннет след погребението да се остане за известно време край мезара, като се отправя дуа към Аллах и се моли опрощение за верския ни брат.

А сега да разясним за нещото, което се нарича телкин /напомняне/ и се извършва системно след погребение в някои райони. Имамът застава до мезара и казва: "О, еди кой си, син на еди кой си..."

Факт е, че няма достоверен хадис, който да посочва, че Расулюллах /с.а.с./ е извършвал това нещо, нито пък да е повелил да се извършва!

Великият муджтехид и специалист по хадис Ахмед ибн-и Ханбел, когато бил запитан относно телкина, отговорил:

 "Щом почина Абу-л Мугира народът на Дамаск извърши това нещо. Освен тях не съм виждал някой друг да извършва гореспоменатия телкин."

Според Малики и Ханбели, вземайки в предвид това, че е нещо нововъведено в нашата религия /бид'а/, са със становището, че то не трябва да се практикува /т.е. извършването му е мекрух/.

Според Ханефи телкинът не е нито суннет, нито пък мекрух. Тоест не се препоръчва нито неговото изоставяне, нито пък извършване.

В Даррул Мухтар се казва: "След заравянето на мъртвия не се извършва телкин."

 

Също така Ибн-и Абидин в Раддул Мухтар е споменал, че това предание е достоверно. Но въпреки всичко повечето от Ханефи, както вече споменахме и по-горе, мълчат и не препоръчват нито неговото извършване, нито пък изоставяне.

Заключение: От споменатото до тук правим заключение, че ако някъде  се извършва телкин, най-доброто, което може да се направи е това нещо, тази практика да бъде изоставена, като много ясно трябва да се разясни за него на хората, които търсят истината, за да не настъпи смут. Трябва да не забравяме и този факт, че много хора не ги интересува в действителност правилното извършване на дадено нещо, т.е. изцяло да бъде съобразено с принципите на исляма. Те желаят да го извършват по начина, който те си знаят, та дори и да не бъде правилно! Ако някой започне да им обяснява как трябва да се постъпва при някоя ситуация и ако информацията, която получават не е съобразно тяхната, те не са склонни да повярват, та дори да им се дава довод от Корана и сюннета, и по този начин попада в техните очи като човек реформатор, сектант и какви ли не още глупости... Веднага ще дам пример за някои неща, които не се приемат като забранени от всеки, въпреки категорините заповеди - ходенето при гледачки, консумацията и продажбата на алкохол, лихвата и др. Свидетели сме дори колко хора след джума намаз обичат да си "попийват", но както се изразяват "само за здраве”! Неузюбиллях, Аллах да ни пази от подобни помисли! Затова нещата трябва да се разясняват точно и ясно на хората, които в действителност искат да се научат, поради простата причина, че не всеки поема дадена информация. В действителност между нас има хора, които питат за дадено нещо само, за да поддържат разговора и им е все едно какъв отговор ще им се даде. Други пък питат, за да всеят раздор между хората. Трети, за да се изтъкнат, че знаят повече от останалите и т.н. В следствие на казаното до тук, ако на този етап ще се получат разногласия, раздори и разделение между хората, то борбата с това нововъведение в религията ни наречено телкин трябва да става постепенно и във времето.

И Аллах знае най-добре! Моля  Всевишния да бъдем правилно разбрани от читателите и да ни опрости, ако сме забравили или съгрешили, Той е Всемилостивия, Милосърдния! 


Категория: РАЗНИ ФЕТВИ | Добавил: ikra (27.12.2010)
Разгледали: 469
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]