Каталог на статиите

Главна » Статии » СЛОВА ЗА РАЗМИСЪЛ » СЛОВА ЗА РАЗМИСЪЛ

МИЛОСТТА НА АЛЛАХ ТЕАЛЯ
МИЛОСТТА НА ВСЕВИШНИЯ АЛЛАХ

„Кажи: “О, раби Мои, които престъпвате в ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах опрощава всичките грехове [щом се покаете]. Той е Опрощаващия, Милосърдния.

И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.

И следвайте Най-прекрасното, което ви бе низпослано от вашия Господ, преди мъчението да дойде при вас внезапно, без да усетите!”

Някой ще каже: “О, горко ми, че нехаех за подчинението пред Аллах и че бях от присмиващите се!”

Или ще каже: “Ако ме бе напътил Аллах, щях да съм от богобоязливите.”

Или ще каже, когато види мъчението: “Ако можех да се върна [на земята], щях да съм от добротворстващите.”

Не, вече дойдоха при теб Моите знамения, а ти ги взе за лъжа и се възгордя, и бе от неверниците.

В Деня на възкресението ще видиш онези, които лъжеха за Аллах, с почернели лица. Нима в Ада няма място за горделивите?

(Под лъжи за Аллах се разбира да Му се приписват съдружници и потомство, и да се отричат Неговите качества.)

И ще спаси Аллах богобоязливите с тяхното избавление [в Рая]. Не ще ги докосне злото и не ще скърбят.“ (39: 53-61)

Категория: СЛОВА ЗА РАЗМИСЪЛ | Добавил: rrafi (25.11.2010)
Разгледали: 501 | Коментар: 2
Всички коментари: 2
1 Reyhan   (26.11.2010 21:43)
Есселяму алейкум!
Аллах да бъде доволен от теб, rrafi! Хубаво е по-често взаимно да си напомняме и да се наставляваме за ИСТИНАТА.
Наистина МИЛОСТТА на Създателя е огромна. Той обича Своите раби.

Някой ще каже: “О, горко ми, че нехаех за подчинението пред Аллах и че бях от присмиващите се!”

Много е жалко, че в днешното време, в което живеем болшинството от мюсюлманите правят точно това. cry
От една страна си казват "имаме време още сме млади" сякаш живота ще продължи хиляди години и от друга страна "присмиването", подигравките, които биват отправяни към вярващите и то от самите "мюсюлмани". Тъжна картина.

Аллах да ни напътства винаги по Правия път и да отреди да бъдем от добротворстващите, а не от съжаляващите!
Амин!


2 rrafi   (08.12.2010 12:29)
Амин!От всички мюслюмани Аллах да е доволен!Амин!
Да. Аллах Теаля е помислил за всичко онова, кеото да е в наше благо, остава само ние да осъзнаем и да се възползваме от това.Аллах Теаля мисли за всички нас, престъпление е ние да не помислим за себе си дори... и да продължим да нехаем. Още повече да се занимаваме с другите и да ги осмиваме и одумваме без да си зададем въпроса, а аз къде съм, кой съм, защо съм?
Амин!Аллах да ни напъти за да не сме от съжаляващите.Но в КОран'и Керим се казва:"... Аллах не напътва нечестивите хора."61/5.
Още една частица от безкрайната милост на Всевишният Аллах към нас...
От Енес/р.а.р./ се предава,че Мухаммед/с.а.с./ е казал:
"Аллах Всевишният казва:
"О,сине на Адем,всякога,щом си отпарвял зов и си се надявал на Мен,Аз съм ти опрощавал стореното,без да ме интересува [неговата тежест].Сине на Адем,дори греховете ти да са стигнали до облаците на небето,след като си Ме помолил за прошка,Аз съм те опростил.Сине на Адем,дори да си дошъл при Мен с голяма тежест грехове,след като после си дошъл на среща с Мен,без да ме съдружаваш с нищо,Аз ще дойда при теб също с толкова опрощение."/Ат-Тирмизи/

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]