Каталог на статиите

Главна » Статии » НАСТАВЛЕНИЯ » ВСЛУШАЙТЕ СЕ!

…Аллах над всяко нещо има сила. /2:20/

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
“Той е Аллах ­ Единствения, Аллах, Целта [на всички въжделения]! Нито е раждал, нито е роден, и няма равен Нему.”

„ Той, Аллах, е Богът, освен Който няма друг бог. Той е Рахман (Всемилостивият), Рахим (Милосърдният), Малик (Владетелят), Куддус (Пресветият), Селям (Съвършеният), Мумин (Заслужаващия доверие), Мухаймин (Наблюдаващият), Азиз (Всемогъщият), Джаббар (Подчиняващият), Муттакаббир (Превъзходният), Халик (Сътворителят), Бари (Изкусният), Мусаууир (Ваятелят), Гаффар Опрощаващият), Каххар (Покоряващият), Уаххаб (Даряващият), Раззак (Даващия препитание), Фатах (Благоволяващият), Алим (Всезнаещият), Каабид (Отнемащият), Басит (Даващият), Хафид (Закрилящият), Рафи (Въздигащият), Муиз (Прославяният), Мудил (Унизяващият), Семи (Всечуващият), Басир (Всезрящият), Хаким (Премъдрият), Адл (Най- справедливият), Латиф (Всепроникващият), Шакур (Признателният), Алий (Всевишният), Кабир (Превеликият), Хафид (Принизяващият), Мукит (Въздаващият), Хасиб (Преценяващият), Джалил (Съвършеният), Карим (Прещедрият), Ракиб (Всенаблюдаващият), Муджиб (Откликващият), Уаси (Всеобгръщащият), Хаким (Съдникът), Уадуд (Любящият), Маджид (Предостойният), Уакил (Довереникът), Кауи (Всесилният), Матин (Всездтавият), Уали (Управляващият), Хамид (Всеславният), Мухси (Всеобхватният), Мубди (Първоизточникът), Муид (Пресъздателят), Мухий (Даващият живота), Мумит (Отнемащият живота), Хай (Вечноживият), Кайюм (Вездесъщият), Уажид (Единосъщият), Самад (Вечният), Кадир (Способният), Уахид (Единосъщият), Самад (Вечният), Кадир (Способният), Муктадир (Всеспособният), Мукаддим (Ускоряващият), Муахир (Отсрочващият), Аууал (Изначалният), Ахир (Сетният), Дахир (Явният), Батин (Скритият), Уалий (Покровителят), Мутаали (Всевишният), Барр (Добродейният), Таууаб (Приемащият покаянието), Афуу (Извиняващият), Рауф (Състрадателният), Малику ал-Мулк (Владетелят на Владението), Дул Джаляли уал Икрам (Притежателят на съвършенството и щедростта), Муксит (Правдивият), Джамиа (Събиращият), Ганий (Самодостатъчния), Мугни (Обогатяващият), Маниа (Възбраняващия), Дарр (Владетвля на вредата), Нафия (Благодетелния), Хур (Осветляващият), Хади (Напътстващият), Баки (Вечният), Уарис (Всенаследяващият), Рашид (Разумният), Сабур (Търпеливият).

…Няма твар, която Той да не държи под Своя власт… /11:56/

…Аллах над всяко нещо има сила. /2:20/

Категория: ВСЛУШАЙТЕ СЕ! | Добавил: rrafi (05.04.2011)
Разгледали: 359
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]