Каталог на статиите

Главна » Статии » КОРАН-И КЕРИМ » ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС СВЕЩЕНИЯ КОРАН

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО ДА СЕ ЧЕТЕ СВЕЩЕНИЯ КОРАН

Коранът е словото на Аллах и превъзходството му над останалите слова е както превъзходството спрямо неговите творения, затова най-превъзходното движение на езика е четенето на Корана.


А за изучаването на Корана и поучаването от него, има много превъзходства. Ето някои от тях:


- Награда за този, който научава другите на него:

Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:
"Най-превъзходен от вас е този, който изучава Корана и поучава другите на него.”

(ал-Бухари)


- Награда за четенето му:

Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:
"Който прочете една буква от Книгата на Аллах, то за тази буква има по една награда, а всяка една награда се умножава по десет.”

(ат-Тирмизи)


- Превъзходството да се изучава Корана, неговото наизустяване и професионализъм при четенето му:

Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:
"Този, който чете Коран и го е наизустил, то той ще бъде с почитаните, достойни и благочестиви (меляйкета). А този, който чете Корана и изпитва трудност, то за него ще има две награди.”

(ал-Бухари и Муслим)

Също така Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:
"Ще бъде казано (при влизането в Дженнета, на челия корана)
: „Чети и се въздигай, чети умерено, така както четеше в земния живот, и твоята степен ще бъде при последното знамение, което ще прочетеш!"

(ат-Тирмизи)

Хаттаби казва:
„Споменава се в предания, че броя на знаменията от Корана са колкото степените в Дженнета и ще бъде казано на четящия Корана: „Въздигай се по стъпалата, според това, как си чел Корана. А който е прочел целия Коран, то на Съдния ден, той ще се въздигне на най-високата степен в Дженнета. А който прочете част от него, то той ще се въздигне спрямо това, което ще прочете, и така крайната му степен ще бъде спрямо четенето му на Корана.”


- Наградата за този, който научи детето си да чете Корана:

Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:
"Който чете Корана и го преподава, и го практикува, то на Съдния ден родителите му ще бъдат облечени с корона от светлина, която светлина ще бъде колкото светлината на слънцето. Също така родителите му ще бъдат облечени с две одежди и нищо земно няма да се равнява с тях, а те ще кажат: „За какво ни облякоха тези одежди?” Ще им се отговори: „За това, че сте научили детето си да чете Коран!”

(Хаким)


- На Съдния ден Коранът ще се застъпи за този, който го е чел:

Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:
"Четете Корана, наистина в Съдния ден той ще бъде застъпник за този, който го е чел!”

(Муслим)

Също така е казал:
"В Съдния ден говеенето и Коранът ще се застъпят за този, който е говеел и е чел Корана”

(Ахмед и Хаким)


- Наградата за тези които се събират да го четат и да го изучават:

Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:
"Когато група хора се съберат в дом от домовете на Аллах, да четат Корана и да го изучават (тоест неговите забрани и заповеди), то върху тях се спуска спокойствие, обгръща ги милостта, меляикета кръжат над тях, и Аллах ги споменава на тези при Него (тоест на меляикетата, които са при Него).”

(Абу Дауд)


- Етика (възпитание) при четенето на Корана:

Ибн-и Кесир споменава някои етични норми при четенето на Свещения Коран, като казва:
„ Да не се пипа, нито пък да се чете без абдест, да ползва мисвак преди четенето му, да се облече с най-хубавите си дрехи, да се обърне към Къбле, да спира да чете, когато се прозява, да не прекъсва четенето си, заради говорене, освен при нужда, да чете Свещения Коран с размишляване, и когато срещне знамение, което е свързано с хубаво обещание (на Аллах), да се моли да го дари с него, а когато срещне знамение с предупреждение от лошо, да се осланя на Аллах, да не оставя Корана отворен, и да не поставя нищо върху него. А когато са повече от един четците да не четат със силен глас, зада не си пречат взаимно, и да не се чете на места, където има шум.”


Категория: ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС СВЕЩЕНИЯ КОРАН | Добавил: rrafi (21.08.2010)
Разгледали: 474
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]