Каталог на статиите

Главна » Статии » КОРАН-И КЕРИМ » ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС СВЕЩЕНИЯ КОРАН

ДА ПРИЛОЖИМ КОРАНА В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ.....


1. Уважение и почит на всички хора, независимо от тяхната религия, цвят, раса, пол, език, статус, имот, рождение, професия и.т.н (17:70)

2. О, вярващи, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова! (33:70)

3. И кажи на Моите раби да говорят най-хубавото!...И говорете на хората с добро... (17:53; 2:83)

4. И бъди умерен в своята походка, и снижавай своя глас!... (31:19)

5. ...И избягвайте лъжливото слово! (22:30)

6. И не смесвайте истината с лъжата, и не скривайте истината, когато (я) знаете! (2:42)

7. ...В онзи ден те бяха по-близо до неверието, отколкото до вярата, изричайки с уста онова, което не е в сърцата им... (3:167)

8. И не давайте на несъзнаващите своите имоти, които Аллах е сторил за опора за вас, но ги хранете от тях и ги обличайте, и им говорете благи думи! (4:5)

9. ...Когато говорите, бъдете справедливи, дори да е за роднина...(6:152)

10. ... Аллах не обича никой горделивец, самохвалец. (31:18)

11. И когато чуят празнословие, те се отдръпват... (28:55)

12. И които не свидетелстват с измама, и ако минат край празнословие, отминават достойно... (25:72)

13. ...И не доближавайте скверностите – и явните от тях, и скритите!... (6:151)

14. И за онези, които щом сторят непристойност или угнетят сами себе си, споменават Аллах и молят опрощение за своите грехове... (3:135)

15. И не криви лице пред хората (не бъди арогантен)... (31:18)

16. ...и не върви по земята с високомерие... (31:18)

17. И бъди умерен в своята походка... (31:19)

18. Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: „Мир” (и отминават). (25:63)

19. Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си и да пазят целомъдрието си!...Кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си... (24:30-31)

Знае Той скришните погледи и онова, което гърдите спотайват. (40:19)

20. Ето, вие я (измислицата) пренасяте с езика си и изричате с устата си онова, за което нямате знание, и го смятате за дребно, а при Аллах то е огромно. И защо, когато чухте това, не рекохте: „Не ни подобава да приказваме за него. Всечист си Ти! Това е огромна клевета.” (24:15-16)

Аллах ви наставлява никога да не повторите подобно нещо, ако сте вярващи. (24:17)

21. Защо когато чухте това, вярващите мъже и жени не помислиха добро в себе си и не рекоха: „То е явна клевета.” Защо не доведоха за това четирима свидетели? И след като не са дошли със свидетелите, тези са лъжците пред Аллах. (24:12-13)

22. О, вярващи, ако нечестивец ви донесе вест, проучете я, за да не засегнете някои от неведение, та за онова, което сте извършили, да съжалявате! (49:6)

23. И не следвай онова, което не знаеш! И слухът, и зрението, и разумът – за всички тях ще бъде питано. (17:36)

24. ...И кажи: „Господи, надбави ми знание!” (20:114)

25. Вярващите са братя, затова помирявайте своите братя и бойте се от Аллах, за да бъдете помилвани! (49:10)

26. О, вярващи, едни мъже от вас да не се присмиват на други! Може да са по-добри от тях. Нито жени на жени... (49:11)

27. И не се хулете...(49:11)

28. ...и не се оскърбявайте с прякори. (49:11)

29. О, вярващи, много странете от подозрението! Понякога подозрението е грях. (49:12)

30. И не се дебнете...(49:12)

31. ...и не злословете един за друг! (49:12)

32. И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия! Аллах за всяко нещо държи сметка. (4:86)

33. ...И щом влезете в домове, поздравете се взаимно с поздрав от Аллах – благословен, мил! (24:61)

34. О, вярващи, не влизайте в домове, освен в собствените си, докато не поискате разрешение и не поздравите обитателите им! За вас това е най-доброто, за да се поучите. (24:27)

35. ...И към родителите – добрина, и към близкия, и сираците, и нуждаещите се, и към близкия съсед, и към далечния съсед, и към другаря редом, и към пътника, и към подвластните ви! Аллах не обича горделивия, самохвалеца. (4:36)

36. Онези, които раздават своите имоти по пътя на Аллах и после нито натякват, нито обиждат, имат отплатата си при своя Господ... (2:262)

37. ...И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, а не си помагайте в греха и враждебността! (5:2)

38. Нима повелявате на хората праведност, за забравяте себе си?... (2:44)

39. О, вярващи, пазете себе си и своите семейства от Огъня... (66:6)

40. ...Онзи от вас, който е сторил зло в неведение, после се разкае след това и се поправи – Той е Опрощаващ, Милосърден. (6:54)

41. ...Които раздават и в охолство, и в оскъдица, и за сдържащите гнева си, и за извиняващите хората, - Аллах обича благодетелните. (3:134)

42. Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин!... (16:125)

43. Остави онези, които взеха своята религия за игра и забавление, и ги съблазни земния живот! (6:70)

44. ...Не сядайте с неверниците, докато не встъпят в друг разговор. (4:140)

45. Или завиждат на хората за онова, което Аллах им дари от Своята благодат? (4:54)

46. А поканят ли ви, влезте и когато се нахраните, разотидете се, без да се заседявате в разговори! (33:53)

47. И яжте, и пийте, ала не разхищавайте! Той не обича разхищаващите. (7:31)

48. И отдай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на пътника (в неволя), но не пилей с прахосничество. (17:26)

49. И изпълнявайте обета! За обета се носи отговорност. (17:34)

50. Аллах обича пречистващите се. (9:108)

51. ...Спуснахме ви одежда, за да скрива срамотиите ви, и за украса. Ала одеждата на богобоязливостта е най-доброто... (7:26)

52. И не изяждайте своите имоти помежду си с измама, и не ги подхвърляйте на съдиите, за да изяждате с грях част от имотите на хората, знаейки! (2:188)


Категория: ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС СВЕЩЕНИЯ КОРАН | Добавил: Reyhan (26.10.2010)
Разгледали: 671 | Коментар: 2
Всички коментари: 2
1 :)   (26.10.2010 20:55)
Благодаря ви за прекрасната тема! Колко много има да се учим.

2 Reyhan   (27.10.2010 11:01)
Есселяму алейкум! smile
Да, така е - ученето е от люлката до гроба.
Аллах да ни улеснява по Неговия път! Амин!

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]