Каталог на статиите

Главна » Статии » КОРАН-И КЕРИМ » ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС СВЕЩЕНИЯ КОРАН

24 ДУИ ОТ КОРАНА

1 "Господи, въздай ни добрина в земния живот и добрина - в отвъдния! И опази ни от мъчението на Огъня!” (2:201)

2 "Господи, излей търпение над нас и стъпките ни затвърди, и ни подкрепи срещу неверниците!” (2:250)


3 "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!" (2:286)


4 "Господи, не отклонявай нашите сърца, след като си ни напътил! И дари ни с милост от Теб! Ти си Вседаряващия." (3:8)


5 "Господи наш, повярвахме! Опрости греховете ни и опази ни от мъчението на Огъня!” (3:16)


6 "Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме пратеника. Впиши ни редом със свидетелите!” (3:53)


7 "Господи наш, опрости греховете ни и нашата невъздържаност в делата, и укрепи нашите стъпки, и ни помогни срещу невярващите хора!” (3:147)


8 "Господи наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го. За угнетителите няма избавители. Господи наш, чухме вестител да зове към вярата: "Вярвайте в своя Господ!” И повярвахме. Господи, опрости греховете ни и отмахни от нас лошите ни постъпки, и ни прибери с праведниците! И дари ни, Господи, онова, което си ни обещал чрез Твоите пратеници, и не ни опозорявай в Деня на възкресението! Ти никога не нарушаваш обещанието.” (3:192-194)


9 "Господи наш, угнетихме себе си и ако Ти не ни опростиш, и не ни помилваш, ще сме от губещите.” (7:23)


10 "Господи наш, не ни слагай заедно с хората угнетители!” (7:47)


11 "Господи наш, отсъди между нас и нашия народ с правдата! Ти си Най-добрият съдник.” (7:89)


12 "Господи наш, изпълни ни с търпение и прибери ни отдадени на Теб!” (7:126)


13 "Господи наш, не сторвай от нас изкушение за угнетяващите хора! И спаси ни със Своето милосърдие от невярващите хора!” (10:85-86)


14 "Господи наш, Ти знаеш какво спотайваме и какво разгласяваме. Нищо не е скрито за Аллах нито на земята, нито на небето. (14:38)


15 "Господи мой, въведи ме с достойнство и ме изведи с достойнство! И дай ми за подкрепа власт от Теб!” (17:80)


16 "Господи наш, дай ни милосърдие от Теб и ни приготви напътствие за нашето дело!” (18:10)


17 "Засегна ме беда, а Ти си Най-милосърдният от милосърдните.” (21:83)


18 "Няма друг бог освен Теб! Пречист си Ти! Наистина бях несправедлив.” (21:87)


19 "Господи наш, дари ни със съпруги и потомци - радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите!” (25:74)


20 "Господи мой, отреди ми да бъда признателен за дара, който Ти дари на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш, и ме въведи с Твоята милост сред праведните Си раби!” (27:19)


21 "Господи мой, отреди ми да Ти бъда признателен за дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш! И дай ми праведно потомство! Аз се покайвам пред Теб и само на Теб се отдавам.” (46:15)


22 "Господи наш, опрости нас и братята ни, които ни изпревариха във вярата, и не влагай в сърцата ни омраза към онези, които повярваха! Господи наш, Ти си състрадателен, милосърден.” (59:10)


23 "Господи наш, на Теб се уповаваме и пред Теб се покайваме, и към Теб е завръщането." (60:4)


24 "Господи, придай ни още светлина и ни опрости! Ти над всяко нещо имаш сила.” (66:8 )

Категория: ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС СВЕЩЕНИЯ КОРАН | Добавил: rrafi (30.04.2010)
Разгледали: 1471 | Коментар: 1
Всички коментари: 1
1 магболе   (10.07.2012 10:38)
аллах моляте пази ни от злощастия
та

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]