Каталог на статиите

Главна » Статии » БОГОСЛУЖЕНИЯ » ОРУЧ

Какво представлява говеенето в Исляма?

Какво представлява говеенето в Исляма? Много хора бъркат оруча с поста, бихте ли дефинирали оруча в Исляма? Какви са разликите между поста и оруча и може ли да се ползва думата пост вместо говеене?
Бисмилляхиррахманиррахим. Елхамдулилляхи раббил алемин уессалятю уесселяму аля ресуллиллях.
Говеенето в Ислямската религия е ибадет, който е заповед от Аллах  и абсолютно всички ибадети се правят само заради Аллах . Като специфичността на оруча е, че Аллах казва: Всяко дело на хората е за самите тях, т.е. всеки получава награда за това, което е извършил, с изключение на оруча. Аллах отбелязва: той е за Мен и Аз лично давам наградата за него. Това ще рече че всеки, който прави ибадет, говеейки - това е тайна между човека, който го изпълнява и Аллах - и затова наградата я дава лично Аллах . Някои хора бъркат оруча с поста, защото говеейки през месец Рамадан казват, че постят. Това е неправилно, защото постенето не налага човек да се въздържа от ядене и пиене, а само да се въздържа от употребата на определена храна. Докато говеенето изисква един човек да се въздържа изцяло от ядене и пиене както и от полов контакт, което е заповед на Аллах  в определени дни или по-точно в месец Рамадан. Ето защо, според мен е неправилно, когато един човек говее оруч да се казва че пости. Той не пости, а говее в името на Аллах. Естествено двата термина са на български език, на арабски оруча се третира като сиям или като саум, което означава въздържане от определени неща. Докато в ислямската религия саум означава въздържане от ядене, пиене и полов контакт в определени часове от денонощието, т.е. от пукването на зората до залеза на слънцето.

Месец Рамадан е месец, в който Аллах е низпослал Коран-и Керим. Като казвам Коран-и Керим, Аллах повелява: „Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората..." (2: 185) Така че от една страна Рамадан е юбилейна дата, защото в него е низпослан Коран-и Керим. От друга страна Мухаммед (с.а.с.) в хадис казва: ”Ако моя уммет знаеше какво има в месец Рамадан би пожелал цялата година да бъде Рамадан.”  Което означава, че делата, които се извършват в месец Рамадан са по-приемливи при Аллах от делата, които се извършват през останалото време. Не случайно някои учени хора казват, че Рамадан е предводителя или господаря на останалите месеци от годината. Така че Рамадан е характерен както с говеенето така и с извършването на други добри дела. В този аспект четенето на максимално повече Коран-и Керим, подпомагането на хора, които имат нужда от материална помощ, а също така и взаимопомощ между мюсюлманите, която взаимопомощ може да бъде както материална така и духовна. Месец Рамадан също е месец, който в ислямския календар се характеризира с това, че мюсюлманите са превзели Мекка, което ще рече, че в този месец мюсюлманите са почистили Кябе от всички идоли и всички повели, които са били поставени от арабите в най-святото място на земята. 
Ето защо, нека направим всичко възможно да направим максимално повече добрини през този месец, тъй като извършените добрини, ще бъдат щедро наградени от Аллах. Що се касае въпроса до месец Шеввал, в който мюсюлманите говеят допълнително шест дена, преди всичко бих искал да кажа, че след Рамадан след като мюсюлманите имат вече нагласата и тренинга да правят повече ибадет, през м.Шеввал е необходимо също  да продължат в този дух, да правят повече ибадет на Аллах . Що се касае въпроса до шестте дена, които се знаят от мюсюлманите, че се говеят през този месец Мухаммед (с.а.с.) казва: ”Когато един човек говее 30 дена, Аллах за един ден дава наградата за десет дена.“ Това прави 300 дена. И когато мюсюлманина говее още 6 дена от м.Шеввал по 10 дена става 60 дена, което означава, че получава награда, като че ли е говял през цялата година. Това е хадис, на който ние се позоваваме и говеем също така през м.Шеввал.

Какво е положението на хората, които говеят не с цел ибадет, а поради други причини като например сваляне на килограми? 

Казахме, че оруча или говеенето е ибадет и се прави само и в името на Аллах. Ако евентуално някой говее не заради Аллах, не с цел ибадет, а поради друга причина, например за отслабване, да прави диета или с цел да се излекува от някаква болест или с цел да каже пред хората, че е говял и т.н. при това положение наградата няма да получи от Аллах . Аллах ще му каже, че това го е направил с друга цел и е получил това, което е искал. Ето защо, оруча е ибадет, който се прави само заради Аллах , а останалите преимущества, които ни дава оруча, това е допълнително към основната награда, която се очаква от Аллах.

Как бихте се обърнали към онези хора, които не спазват повелята на Аллах да говеят през Рамадан?

Ясно е, че в нашето общество за голямо съжаление има хора, които през м.Рамадан не говеят. Преди всичко това е голяма грешка, защото тези хора пропускат една много голяма възможност да се обърнат към Аллах да искат помощ и да успеят по този начин да осъществят техните намерения и цели да бъдат по-близо до Него. Второто нещо освен като ибадет аз бих се обърнал към тези хора, когато всеки един човек се числи към определена общност и иска по някакъв начин да бъде подкрепян и подпомаган от тази общност, той трябва да докаже своето съпричастие към тях, към тази група хора. Ако един мюсюлманин не говее, когато останалата част от мюсюлманите говеят, ако един мюсюлманин не спазва тези принципи означава, че той остава без подкрепа, тъй като е различен от тези хора, тъй като не спазва онези повели, които по принцип спазват те. Нещо повече, Мухаммед (с.а.с.) отбелязва, че в този месец, ще има хора, които няма да говеят оруч, затова Аллах  е казал, че ще определи за тях наказание. И когато Аллах определи за тях наказание никой не е в състояние да го предотврати. Ето защо е необходимо да направим всичко възможно да си държим сметка какво правим, на къде вървим, дали спазваме принципите, които са ни завещани от нашите деди и бащи и да направим така, че ние да спазваме техните традиции и техните обичаи, за да можем по този начин ние да се числим към общността, към която Аллах е пожелал да бъдем.

А какво е задължението ни към близки, роднини, приятели, на които много държим, но не изпълняват заповедите на Аллах - не говеят, не кланят и т.н.?

Мухаммед (с.а.с.) казва: „Ако някой от вас види нещо неправилно, нека да го спре с ръката, ако няма тази възможност, нека да го спре с езика, ако няма и тази възможност - поне със сърцето, да не одобрява тези постъпки, които са непристойни за един мюсюлманин.“  Всичко това ще рече, че когато един човек види нещо, което е непристойно, ако евентуално този, който го извършва е във възможностите на мюсюлманина да го спре, в смисъл, ако един мъж види, че или неговия син или неговия баща, или дъщеря или ако една жена види, че нейния малък син или дъщеря правят непристойни неща, те са длъжни да ги спрат. Ако нямат тази възможност, ако те са на по-напреднала възраст или ако те не са техни деца, а други близки, роднини, при това положение е необходимо да има градивен диалог с тези хора, който ще доведе и допринесе за убеждението им, които са довършили или допуснали тази грешка. В крайна сметка, ако и това не можем да направим, най-малкото, което е ние да не одобряваме тази постъпка, ние да направим така, че тези хора да почувстват нашето несъгласие за това, което правят. И Аллах знае най-добре!

В този месец аз се обръщам към всички мюсюлмани да се опитаме да направим равносметка на нашите постъпки и дела, да се опитаме да направим така, че да бъдем по-добре отколкото сме били миналия Рамадан. Да се опитаме да бъдем по-добри и към останалата част от хората от това, което сме били до сега, да се опитаме да бъдем по-близо до Аллах, защото това е единствения начин ние да се доближим до Неговата милост и до Неговия рахмет. Аллах е Този, Който отваря сърцата и душите на хората и ние се молим Той да даде възможност на онези хора, които са далече от Неговата истина, да им даде възможност да я прозрат, да им даде възможност да се възползват бих казал от тази промоция, която Аллах дава в Рамадан, да направим всичко възможно да им помогнем на тези хора, за да бъдат заедно с нас. Също така се моля на Аллах да приеме ибадета и дуата на всички мюсюлмани, които правят ибадет в този месец, тъй като това е добра възможност колкото повече направим означава, че сме направили по-добро капиталовложение за деня, в който няма да ни бъде от полза, освен онзи, който се яви пред Аллах с чисто сърце. Да е честит Рамадана на всички мюсюлмани. Аллах да приеме ибадета и дуата на всички. Уесселяму алейкум уе рахметуллах Теаля уе беракятух! 

Интервюто взе: 
Ханифе Муса

Източник: Списание "ИКРА"

 

Категория: ОРУЧ | Добавил: ikra (04.07.2015)
Разгледали: 1046
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]