Каталог на статиите

Главна » Статии » АХЛЯК » АХЛЯК

МИЛОСТ КЪМ ВСИЧКИ ХОРА!!!

1. Милост към по-малките

Предава се от Ибн Аббас (р.а.), че Расулюллах (с.а.с.) е казал:

„Който не е милостив към по-младите и не уважава по-възрастните, не е от нас." (Ат-Тирмизи и Ебу Дауд)

И е казал още:
„Вие притежавате две качества, които Аллах харесва. Това са милосърдие и толерантност." (Муслим) 

Следователно по-възрастния трябва да бъде милостив към по-младия. Той не трябва да властва над него и да бъде груб/жесток с него. Вместо това той би трябвало да бъде търпелив към по-малките/младите и да послужи като добър пример за тях. В тази насока той ще се научи да бъде търпелив с по-малките и също така ще покаже уважение към по-възрастните.

В същото време по-малкото дете ще бъде почтително към по-големия си брат или сестра. Той ще се опитва да не го/я дразни и да не го/я ядосва. Когато неговият по-голям брат или сестра работят по някоя важна задача, той ще се опитва да пази тишина, колкото е възможно и няма да бъде причина за отвличането на вниманието му.

Нека винаги помним, че взаимното разбирателство и добротата са в основата на всяко ислямско поведение.

2. Бъди добър към всички хора


В Исляма, всяко добро деяние е садака (милостиня) и за нея има специална награда от Аллах Теаля. Пратеника на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Да се усмихнеш на брат си (по религия) е милостиня. Да повеляваш одобряваното и да възбраняваш порицаваното е милостиня. Да напътиш този, който е загубил пътя си, е милостиня. Да отстраниш неща като камък, трън или кокал също е милостиня за теб." (Ат-Тирмизи)

От това разбираме колко е важно един мюсюлманин да се опитва да бъде полезен и милостив към всички хора, дори само с казването на една добра дума.

Понякога това е много трудно, защото някои хора не винаги са мили и добри с нас. В такива случаи трябва да си припомним, че ще получим награда за всяко добро дело от Аллах Теаля и че Той вижда всички наши усилия, които сме положили.

Хората, които отвръщат на злото с добро са особено обичани от Аллах. 

По този повод любимият ни Пророк Мухаммед (с.а.с.) казва следното:
„Прости на този, който те угнетява. Отиди при този, който ти е сърдит, прави добро на този, който ти прави зло! Казвай истината дори и да е срещу самия теб." (Ат-Тирмизи)

Какъв прекрасен пример е той за нас!


Също така Коран-и Керим ни учи, че една добра постъпка винаги излиза печеливша в края.

"...и върши добро, както Аллах ти е сторил добро! И не се стреми към развала по земята! Аллах не обича сеещите развала.”

(Ал-Касас: 77)


Изводи:
• Ние трябва да показваме милосърдие и уважение към по-големите от нас.

• Ние трябва да показваме разбиране и уважение към този, който е по-възрастен от нас.

• Расулюллах (с.а.с.) ни научи, че всички извършени добрини са садака (милостиня).


Категория: АХЛЯК | Добавил: keuser (02.07.2010)
Разгледали: 703 | Коментар: 3
Всички коментари: 3
+1   Спам
1 rrafi   (04.07.2010 12:47)
Усама ибн Зейд р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с.казва:" Аллах е милостив само към онези които са милостиви (към другите).( Бухари2/373)

+1   Спам
2 ххх   (04.07.2010 14:49)
Така е сестра! Аллах да е доволен от теб допълнението с хадиса.

+1   Спам
3 rrafi   (04.07.2010 23:39)
Амин! От всички Аллах да е доволен! Амин!

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]